Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Projekti CTN - Isonzo-Soča

isonzo

PROJEKT ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA
(Trajanje: 01.04.2017-31.03.2021, vrednost projekta: 5.000.000 evrov)

Program sodelovanja V-A Italija-Slovenija

 

Cilj projekta
Namen projekta je ohraniti in ovrednotiti naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja ob reki Soči, da se poveča privlačnost območja za turizem in rekreacijo.

Kaj smo predvideli v projektu?
S projektom si prizadevamo okrepiti promocijo in prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati trajnostno mobilnost. Namen projekta je tudi povečati privlačnost našega območja kot turistične destinacije.
V okviru projekta je predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, ki bodo oblikovale čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa bo območje pridobilo na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa bomo v komunikaciji lahko prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev.
V okviru projekta smo predvideli izgradnjo skupne čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra ter Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Do leta 2021 se bodo izvedla večja infrastrukturna dela, s katerimi se bo izboljšala uporabnost ozemlja ter se povečala njegova privlačnost za prebivalce in turiste.

Edini upravičenec
EZTS GO vodi projekt v vlogi edinega upravičenca. Na evropski ravni je to prvič, da se skupna strategija izvaja prek edinega upravičenca. Pri pripravi projektov in izvedbi infrastrukture je EZTS GO zadolžen za koordinacijo financiranja, usklajevanje posameznih faz projektiranja in izvedbe javnih naročil ter za pripravo skupne strategije za komunikacijo in promocijo.

Skupno načrtovanje čezmejnega območja
EZTS GO lahko pri izgradnji infrastrukture v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko, kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastil za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin.

Organi izvajanja: Comune di Gorizia, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter- Vrtojba

STRATEŠKI NAČRT ZA OVREDNOTENJE ČEZMEJNEGA NARAVNEGA PARKA ISONZO- SOČA

Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča, ki je na voljo tudi na spletni strani www. euro-go.eu, zajema celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in opredeljuje njegove ključne turistične potenciale. Načrt predvideva povečanje števila obiskovalcev na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. Poleg tega predlaga, da bi se v prihodnosti ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot “kolesarsko obvoznico” za vsakdanje premike.  

Strategija upošteva ekonomske, okoljske, infrastrukturne, transportne, kulturne, zgodovinske in družbene vidike, saj je bil načrt pripravljen na osnovi posvetovanj z vrsto različnih deležnikov na terenu - univerze, gostinski ponudniki, okoljevarstvena in kulturna društva, če navedemo le nekatere skupine.

 

Piano Marketing Isonzo

Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča

 

 INFRASTRUKTURNI UKREPI

  

1. Sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi - Kamp Vrtojba. 

Ureditev zelenih površin s parkirišči za bivalnike v okolici Vrtojbe in izgradnja komunalne infrastrukture.

Začetek del: april 2019   

Konec del: oktober 2019 

Vrtojba lavori quasi completati

 


2. Sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do obstoječe kolesarske poti Solkan - Plave. 

Izgradnja brvi za pešce in kolesarje, ki bo povezala levi in desni breg reke Soče pri Kajak centru v Solkanu. 10. Septembra 2019 je bilo oddano javno naročilo za izvedbo del. 

Trajanje gradbenih del: 1 leto.

 

BRV Isonzo Soca

 


3. sklop Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji - Trg Evrope.

Izgradnja poti za pešce in kolesarje od Solkana, ob ulici degli Scogli in Kolodvorski poti prek Trga Evrope do Erjavčeve ulice.  

Od te točke peljejo obstoječe kolesarske poti do mejnega prehoda Rafut in naprej proti jugu do Vrtojbe ter nato Mirna. 

Projektiranje je v fazi oddaje javnega naročila.

Odobritev projekta za izvedbo: december 2019

Začetek del: april 2020

Zaključek del: december 2020

 
4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od Pevmskega parka do ulice San Gabriele (Škabrijelske ulice)

Izgradnja kolesarske in peš poti vzdolž reke Soče in prečne povezave med ulico San Gabriele (Škabrijelovo ulico) in Pevmskim mostom.  

Prva kolesarska pot povezuje Solkan prek ulice degli Scogli vse do Pevmskega mosta in se nadaljuje po ulici Cordaioli do brvi za pešce v Stražicah. Gre torej za goriški del kolesarske poti, ki je v Deželnem krajinskem načrtu označena kot FVG 5 “Soška kolesarska pot”, in se od brvi v Stražicah nadaljuje vzdolž reke Soče skozi druge občine goriške pokrajine vse do Gradeža.  

Druga kolesarska pot povezuje ulico San Gabriele (Škabrijelovo ulico) s Pevmskim mostom prek ulice Generala Scodnika, ulice Brass in drevoreda XX. septembra. Ta kolesarska pot predstavlja povezavo v smeri vzhod-zahod, kakor je bilo tudi predvideno v Strateškem načrtu za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča.  

V okviru projekta je predvidena povezava vseh obstoječih kolesarskih in pešpoti, ki bo ustvarila neprekinjeno omrežje poti in torej nemoteno kolesarjenje po celotnem območju EZTS GO. V ta namen je predvidena tudi izgradnja poti na nasprotnem bregu reke Soče kot nadaljevanje obstoječe kolesarske poti Solkan-Plave.  

Na ulicah degli Scogli, Brigata Etna, dell'Angolo, delle Sassaie in Antonio Cappellaris je bil vzpostavljen prometni režim z omejitvijo hitrosti 30 km/h, za olajšano mobilnost kolesarjev oziroma pešcev. Urejena bo tudi prva kolesarska in peš pot vzdolž reke Soče v bližini meje pri Solkanu. 

 

V 4. sklopu je predvidena ureditev pešpoti za lažjo dostopnost do bregov reke Soče in kolesarske ter peš poti prek solkanskega polja.  

Na tem kmetijskem območju ob zavoju reke Soče, med Solkanom in ulico degli Scogli bo urejenih več kolesarskih in peš poti. S tem bo olajšan dostop do zanimivega dela narave. Obiskovalci si bodo, med drugim, lahko od blizu ogledali pridelavo “sukenskega reguta” ter vinograde, kjer pridelujejo vina s kontroliranim poreklom – Isonzo DOC.  

Prav tako bodo obnovljene obstoječe pešpoti, ki vodijo do bregov reke Soče in čudovitih naravnih plaž.  


Odobritev projekta za izvedbo del: december 2019.
Začetek del: april 2020. 
Zaključek del: december 2020. 

spiaggia isonzo

 

Dokumenti

Povezane novice

 • 11.12.2019

  Otvoritev razstave Bohinjska proga: ob Soči po "tiru treh narodov".

  V sredo, 18. decembra ob 18.00 uri, bo v avli Železniške postaje Nova Gorica, potekala otvoritev razstave Bohinjska proga: ob Soči po "tiru treh narodov". Razstava je rezultat čezmejnega ...

  Preberi članek
 • 21.11.2019

  Ogled območja Trga Evrope z okolico, kjer bo potekala kolesarska pot ob meji

  21. novembra so strokovni sodelavci EZTS GO in Mestne občine Nova Gorica opravili ogled območja okoli Trga Evrope, da bi preverili potek kolesarske poti, ki bo potekala ob meji od ...

  Preberi članek
 • 07.11.2019

  Otvoritev rekreacijskega parka v Vrtojbi

  Danes je v Vrtojbi potekala otvoritev rekreacijskega parka, ki ga je EZTS GO izvedel v sklopu projekta Isonzo-Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Rekreacijski park na skupni površini ...

  Preberi članek
 • 06.11.2019

  Odprtje rekreacijskega parka v Vrtojbi – neposredni prenos

  Svečano otvoritev rekreacijskega parka v Vrtojbi si boste lahko ogledali danes ob 15 h v neposrednem spletnem prenosu na naslovu: https://youtu.be/XpslXGO1ESE   Razpis je EZTS GO izvedel v ...

  Preberi članek
 • 28.10.2019

  Otvoritev rekreacijskega parka v Vrtojbi – projekt Isonzo-Soča - 7. 11. 2019

  Vljudno vabljeni na otvoritev rekreacijskega parka v Vrtojbi, ki je bil zgrajen v okviru projekta Isonzo-Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020. Prerez traku bo v četrtek, 7. novembra ...

  Preberi članek
 • 17.10.2019

  Brv čez Sočo: danes je bila pogodba

  Danes je bila podpisana pogodba med EZTS GO in družbo Kolektor d.o.o., ki bo izgradila brv čez Sočo pri Solkanu, s katero se bodo povezale kolesarske in peš ...

  Preberi članek
 • 15.10.2019

  Neposredni prenos podpisa pogodbe za izgradnjo brvi čez Sočo

  V četrtek, 17. oktobra, ob 9. uri, bo potekal uradni podpis pogodbe med EZTS GO in izvajalcem gradbenih del za brv čez Sočo v Solkanu v okviru evropskega projekta Isonzo-Soča ...

  Preberi članek
 • 30.09.2019

  V naslednjih dneh bodo vsa gospodinjstva v občinah Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba prejela publikacijo o EZTS GO

  Prebivalci somestja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba bodo v kratkem prejeli publikacijo z naslovom "Čezmejno mesto", v kateri je obširneje obrazloženo združenje EZTS GO in so podane informacije o ...

  Preberi članek
 • 24.09.2019

  Raziskovanje kolesarskih in peš poti poti projekta Isonzo-Soča

  Poglej slike s kolesarjenja po kolesarskih in peš poteh projekta Isonzo-Soča, ki ga je organiziral EZTS GO. Udeležili so se ga župani treh občin ustanoviteljic EZTS GO in mestni svetniki ...

  Preberi članek
 • 02.09.2019

  Dela v rekreacijskem parku Vrtojba so v zaključni fazi

  Manjkajo samo še oprema in oznake. Dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi, ki bo opremljen kot počivališče za avtodome, se zaključujejo. Začela so se spomladi in so trenutno v zaključni ...

  Preberi članek
 • 17.07.2019

  Objavljeno javno naročilo za brv čez Sočo v Solkanu

  V okviru projekta Isonzo-Soča je bilo objavljeno javno naročilo za gradnjo brvi čez Sočo. Brv, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem, bo povezovala levi in desni breg reke Soče pri ...

  Preberi članek
 • 15.04.2019

  Zemeljska dela v bodočem rekreacijskem parku v Vrtojbi

  Dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi so se dejansko začela. Na 1.255 kvadratnih metrih površine bo do septembra 2019 izdelano parkirišča za bivalnike z vsemi potrebnimi storitvami in napeljavami ...

  Preberi članek
 • 15.03.2019

  Podpis pogodbe infrastrukturna dela za rekreacijski park v Vrtojbi

  V ponedeljek, 18. marca, bosta EZTS GO in izbrani izvajalec Erik Sever s. p. v partnerstvu z Zoranom Batističem s. p. uradno podpisala pogodbo o izvedbi del prvega sklopa javnega ...

  Preberi članek
 • 22.02.2019

  Javno naročilo za projektiranje, nadzor in koordinacijo varnosti za 4. sklop projekta Isonzo-Soča

  Objavljeno je bilo javno naročilo za projektiranje, nadzor in koordinacijo varnosti za 4. sklop projekta Isonzo- Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Italia – Slovenija 2014 – 2020. V okviru 4. sklopa ...

  Preberi članek
 • 13.02.2019

  Trije župani so prerezali ograjo, ki je ločevala ulico Degli Scogli in Pot na Breg

  Danes 13. februarja 2019, so župani treh občin ustanoviteljic EZTS GO prerezali ograjo, ki je ločevala ulico Scogli od Poti na Breg v Solkanu. Prerez ograje predstavlja simbolični začetek gradnje ...

  Preberi članek
 • 12.02.2019

  Simbolična otvoritev del v okviru projekta Isonzo - Soča

  V sredo, 13. februarja 2019, ob 9.30 bosta župana Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in Občine Gorica Rodolfo Ziberna s simboličnim prerezom ograje med ulico Degli Scogli ...

  Preberi članek
 • 18.12.2018

  Objava javnega naročila za izgradnjo brvi čez Sočo v solkanu in povezava z obstoječo kolesarsko povezavo

  Dne 18.12. 2018 je bilo na portalu e-JN in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno javno naročilo za izvedbo del za ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO – SKLOP 2 - BRV ČEZ SOČO ...

  Preberi članek
 • 26.11.2018

  Javno naročilo za izvedbo del čezmejnega parka SOČA-ISONZO – Sklop 1

  V ponedeljek 26. novembra je v Uradnem listu bil objavljen javni razpis za izvedbo infrastrukturnih del v športnem parku v Vrtojbi v okviru projekta Isonzo-Soča. Gre za prvi primer javnega ...

  Preberi članek
 • 19.10.2018

  Kolesarske poti za prihodnost treh mest in širšega območja

  V petek, 19. oktobra bo v Gorici na sedežu tržaške univerze v ulici Alviano potekal simpozij o kolesarskih poteh za prihodnost treh mest in širšega območja. Kot EZTS GO se ...

  Preberi članek
 • 03.05.2018

  Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča

  Projekt ITI Isonzo-Soča Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča zajema celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in opredeljuje njegove ključne turistične potenciale. Načrt predvideva povečanje števila obiskovalcev na ...

  Preberi članek
 • 09.04.2018 - 15.04.2018

  Vivicitta' - Poživimo mesti

  Na dogodku Vivicitta smo predstavili naš Projekt Isonzo-Soča!

  Preberi članek
 • 15.03.2018

  Srečanja z deležniki projekta Isonzo-Soča

  Preberi članek

Povezani dogodki