Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Projekti CTN - Isonzo-Soča

isonzo

PROJEKT ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA
(Trajanje: 01.04.2017-30.06.2022, vrednost projekta: 5.000.000 evrov)

Program sodelovanja V-A Italija-Slovenija

Cilj projekta
Namen projekta je bil ohraniti in ovrednotiti naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja ob reki Soči, da bi se povečala privlačnost območja za turizem in rekreacijo.

Kaj smo predvideli v projektu?
S projektom smo si prizadevali okrepiti promocijo in prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati trajnostno mobilnost. Namen projekta je bil tudi povečati privlačnost našega območja kot turistične destinacije.
V okviru projekta je bila predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, ki oblikujejo čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa je območje pridobilo na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa smo v komunikaciji prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev.
V okviru projekta smo predvideli izgradnjo skupne čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra ter Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Do leta 2021 so se izvedla večja infrastrukturna dela, s katerimi se je izboljšala uporabnost ozemlja ter se je povečala njegova privlačnost za prebivalce in turiste.

Edini upravičenec
EZTS GO je vodil projekt v vlogi edinega upravičenca. Na evropski ravni je to prvič, da se skupna strategija izvaja prek edinega upravičenca. Pri pripravi projektov in izvedbi infrastrukture je bil EZTS GO zadolžen za koordinacijo financiranja, usklajevanje posameznih faz projektiranja in izvedbe javnih naročil ter za pripravo skupne strategije za komunikacijo in promocijo.

Skupno načrtovanje čezmejnega območja
EZTS GO lahko pri izgradnji infrastrukture v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko, kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastil za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin.

Organi izvajanja: Comune di Gorizia, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter- Vrtojba

STRATEŠKI NAČRT ZA OVREDNOTENJE ČEZMEJNEGA NARAVNEGA PARKA ISONZO- SOČA

Novembra 2022 se je zaključil CTN projekt, Isonzo-Soča, v sklopu katerega je somestje treh občin EZTS GO pridobilo nove kolesarske in peš povezave, avtokamp in brv čez Sočo.  

Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča je zajel celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in je opredelil njegove ključne turistične potenciale. Načrt je predvidel povečanje števila obiskovalcev na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. Poleg tega predlaga, da bi se ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot “kolesarsko obvoznico” za vsakdanje premike.  

Strategija je upoštevala ekonomske, okoljske, infrastrukturne, transportne, kulturne, zgodovinske in družbene vidike, saj je bil načrt pripravljen na osnovi posvetovanj z vrsto različnih deležnikov na terenu - univerze, gostinski ponudniki, okoljevarstvena in kulturna društva, če navedemo le nekatere skupine.

 

Piano Marketing Isonzo

Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča

 

Strateški načrt je bil spremenjen tako da mu je bil dodan drugi del, ki izhaja iz izvajanja akcijskega načrta projekta Cyclewalk

Cilj akcijskega načrta je bil omogočiti odločanje na podlagi dokazov za izbiro prednostnih ukrepov za promocijo novega čezmejnega parka Isonzo-Soča.

Gre za živ dokument, ki ga občine lahko kadar koli spremenijo in izboljšajo.

Tukaj najdete poročilo o izvajanju akcijskega načrta z dvema prilogama.

Cyclewalk REPORT action plan implementation

REPORT 1 Intermodality audit

REPORT 2 usage monitoring

 

 INFRASTRUKTURNI UKREPI

1. Sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi - Kamp Vrtojba. 

Dela 1. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

Vrtojba

Kamp Vrtojba

 

2. Sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do obstoječe kolesarske poti Solkan - Plave. 

Dela 2. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

passerella

 

passerella0

passerella1

 

3. sklop Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji - Trg Evrope.

Izgradnja poti za pešce in kolesarje od Solkana, ob ulici degli Scogli in Kolodvorski poti prek Trga Evrope do Erjavčeve ulice.  

Dela 3. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

Lotto 3

lotto3

 

4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od Pevmskega parka do ulice San Gabriele (Škabrijelske ulice)

Izgradnja kolesarske in peš poti vzdolž reke Soče in prečne povezave med Škabrijelovo ulico (via San Gabriele) in Pevmskim mostom.  

Prva kolesarska pot povezuje Solkan prek ulice degli Scogli vse do Pevmskega mosta in se nadaljuje po ulici Cordaioli do brvi za pešce v Stražicah. Gre torej za goriški del kolesarske poti, ki je v Deželnem krajinskem načrtu označena kot FVG 5 “Soška kolesarska pot”, in se od brvi v Stražicah nadaljuje vzdolž reke Soče skozi druge občine goriške pokrajine vse do Gradeža.  

Druga kolesarska pot povezuje Škabrijelovo ulico (via San Gabrijele) s Pevmskim mostom prek ulice Generala Scodnika, ulice Brass in drevoreda XX. septembra. Ta kolesarska pot predstavlja povezavo v smeri vzhod-zahod, kakor je bilo tudi predvideno v Strateškem načrtu za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča.  

V okviru projekta je bila ustvarjena povezava vseh obstoječih kolesarskih in pešpoti, ki je ustvarila neprekinjeno omrežje poti in torej nemoteno kolesarjenje po celotnem območju EZTS GO. V ta namen je bila zgrajena pot na nasprotnem bregu reke Soče kot nadaljevanje obstoječe kolesarske poti Solkan-Plave.  

Na ulicah degli Scogli, Brigata Etna, dell'Angolo, delle Sassaie in Antonio Cappellaris je bil vzpostavljen prometni režim z omejitvijo hitrosti 30 km/h, za olajšano mobilnost kolesarjev oziroma pešcev. Urejena je bila tudi prva kolesarska in peš pot vzdolž reke Soče v bližini meje pri Solkanu. 

V 4. sklopu je bila predvidena ureditev pešpoti za lažjo dostopnost do bregov reke Soče in kolesarske ter peš poti prek solkanskega polja.  

Na tem kmetijskem območju ob zavoju reke Soče, med Solkanom in ulico degli Scogli je bilo urejenih več kolesarskih in peš poti. S tem je bil olajšan dostop do zanimivega dela narave. Obiskovalci si lahko, med drugim, od blizu ogledajo pridelavo “sukenskega reguta” ter vinograde, kjer pridelujejo vina s kontroliranim poreklom – Isonzo DOC.  

Dela 4. Sklopa so se zaključila novembra 2022.

Lotto 4

lotto4

 

 

Povezane novice

 • 19.06.2024

  EZTS GO v Bruslju na posvetu OECD

  Izkušnje EZTS GO kot zgled za druge čezmejne regije: direktorica Romina Kocina je v preteklih dneh sodelovala na konferenci OECD v Bruslju na temo čezmejnega upravljanja kot orodja za razvoj ...

  Preberi več
 • 22.09.2023

  S kolesom z Brd do Nove Gorice in Gorice

  Čezmejna mreža kolesarskih poti se je v mesecu septembru še dodatno utrdila z novo kolesarsko povezavo, ki je nastala v sodelovanju EZTS GO z Občine Brda, Občino Števerjan in Občino ...

  Preberi več
 • 21.06.2023

  Potep po novih čezmejnih kolesarskih poteh EZTS GO

  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO je skupaj z župani treh občin ustanoviteljic, Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica ter Občine Šempeter – Vrtojba, danes predstavilo zemljevid novih čezmejnih kolesarskih ...

  Preberi več

Povezani dogodki

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih