Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Projekti CTN - Isonzo-Soča

isonzo

PROJEKT ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA
(Trajanje: 01.04.2017-30.06.2022, vrednost projekta: 5.000.000 evrov)

Program sodelovanja V-A Italija-Slovenija

Cilj projekta
Namen projekta je ohraniti in ovrednotiti naravno in kulturno dediščino čezmejnega območja ob reki Soči, da se poveča privlačnost območja za turizem in rekreacijo.

Kaj smo predvideli v projektu?
S projektom si prizadevamo okrepiti promocijo in prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati trajnostno mobilnost. Namen projekta je tudi povečati privlačnost našega območja kot turistične destinacije.
V okviru projekta je predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, ki bodo oblikovale čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa bo območje pridobilo na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa bomo v komunikaciji lahko prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev.
V okviru projekta smo predvideli izgradnjo skupne čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra ter Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Do leta 2021 se bodo izvedla večja infrastrukturna dela, s katerimi se bo izboljšala uporabnost ozemlja ter se povečala njegova privlačnost za prebivalce in turiste.

Edini upravičenec
EZTS GO vodi projekt v vlogi edinega upravičenca. Na evropski ravni je to prvič, da se skupna strategija izvaja prek edinega upravičenca. Pri pripravi projektov in izvedbi infrastrukture je EZTS GO zadolžen za koordinacijo financiranja, usklajevanje posameznih faz projektiranja in izvedbe javnih naročil ter za pripravo skupne strategije za komunikacijo in promocijo.

Skupno načrtovanje čezmejnega območja
EZTS GO lahko pri izgradnji infrastrukture v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko, kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastil za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin.

Organi izvajanja: Comune di Gorizia, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter- Vrtojba

STRATEŠKI NAČRT ZA OVREDNOTENJE ČEZMEJNEGA NARAVNEGA PARKA ISONZO- SOČA

Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča zajema celovito analizo čezmejnega območja EZTS GO in opredeljuje njegove ključne turistične potenciale. Načrt predvideva povečanje števila obiskovalcev na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. Poleg tega predlaga, da bi se v prihodnosti ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot “kolesarsko obvoznico” za vsakdanje premike.  

Strategija upošteva ekonomske, okoljske, infrastrukturne, transportne, kulturne, zgodovinske in družbene vidike, saj je bil načrt pripravljen na osnovi posvetovanj z vrsto različnih deležnikov na terenu - univerze, gostinski ponudniki, okoljevarstvena in kulturna društva, če navedemo le nekatere skupine.

 

Piano Marketing Isonzo

Strateški načrt za ovrednotenje Čezmejnega naravnega parka Isonzo — Soča

 

Strateški načrt je bil spremenjen tako da mu je bil dodan drugi del, ki izhaja iz izvajanja akcijskega načrta projekta Cyclewalk

Cilj akcijskega načrta je bil omogočiti odločanje na podlagi dokazov za izbiro prednostnih ukrepov za promocijo novega čezmejnega parka Isonzo-Soča.

Gre za živ dokument, ki ga občine lahko kadar koli spremenijo in izboljšajo.

Tukaj najdete poročilo o izvajanju akcijskega načrta z dvema prilogama.

Cyclewalk REPORT action plan implementation

REPORT 1 Intermodality audit

REPORT 2 usage monitoring

 

 INFRASTRUKTURNI UKREPI

1. Sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi - Kamp Vrtojba. 

Pogodba je bila podpisana 25. 3. 2019.
Dela so bila redno zaključena 23. 10. 2019. Infrastruktura je pridobila uporabno dovoljenje in potrjen je bil končni proračun.

Vrtojba

Kamp Vrtojba

 

2. Sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do obstoječe kolesarske poti Solkan - Plave. 

Ponudbe, ki so bile predložene v zvezi z javnim razpisom, objavljenim 19. 12. 2018, niso bile sprejemljive.
Mestna občina Nova Gorica je modificirala projekt za izvedbo del. Razpis je bil ponovno objavljen 12. 7. 2019. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 17. 10. 2019. Dela so se začela redno, 21. 10. 2019.

Brv

Lavori Brv

 

3. sklop Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji - Trg Evrope.

Izgradnja poti za pešce in kolesarje od Solkana, ob ulici degli Scogli in Kolodvorski poti prek Trga Evrope do Erjavčeve ulice.  

Od te točke peljejo obstoječe kolesarske poti do mejnega prehoda Rafut in naprej proti jugu do Vrtojbe ter nato Mirna. 

Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije je bil objavljen 17. 6. 2019, na spletni platformi EZTS GO. Dne 20. 12. 2019 je bil razpis oddan. Končni projekt je občina Gorica odobrila 05.11.2020.

Lotto 3

 

4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter po prečni osi od Pevmskega parka do ulice San Gabriele (Škabrijelske ulice)

Izgradnja kolesarske in peš poti vzdolž reke Soče in prečne povezave med Škabrijelovo ulico (via San Gabriele) in Pevmskim mostom.  

Prva kolesarska pot povezuje Solkan prek ulice degli Scogli vse do Pevmskega mosta in se nadaljuje po ulici Cordaioli do brvi za pešce v Stražicah. Gre torej za goriški del kolesarske poti, ki je v Deželnem krajinskem načrtu označena kot FVG 5 “Soška kolesarska pot”, in se od brvi v Stražicah nadaljuje vzdolž reke Soče skozi druge občine goriške pokrajine vse do Gradeža.  

Druga kolesarska pot povezuje Škabrijelovo ulico (via San Gabrijele) s Pevmskim mostom prek ulice Generala Scodnika, ulice Brass in drevoreda XX. septembra. Ta kolesarska pot predstavlja povezavo v smeri vzhod-zahod, kakor je bilo tudi predvideno v Strateškem načrtu za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča.  

V okviru projekta je predvidena povezava vseh obstoječih kolesarskih in pešpoti, ki bo ustvarila neprekinjeno omrežje poti in torej nemoteno kolesarjenje po celotnem območju EZTS GO. V ta namen je predvidena tudi izgradnja poti na nasprotnem bregu reke Soče kot nadaljevanje obstoječe kolesarske poti Solkan-Plave.  

Na ulicah degli Scogli, Brigata Etna, dell'Angolo, delle Sassaie in Antonio Cappellaris je bil vzpostavljen prometni režim z omejitvijo hitrosti 30 km/h, za olajšano mobilnost kolesarjev oziroma pešcev. Urejena bo tudi prva kolesarska in peš pot vzdolž reke Soče v bližini meje pri Solkanu. 

V 4. sklopu je predvidena ureditev pešpoti za lažjo dostopnost do bregov reke Soče in kolesarske ter peš poti prek solkanskega polja.  

Na tem kmetijskem območju ob zavoju reke Soče, med Solkanom in ulico degli Scogli bo urejenih več kolesarskih in peš poti. S tem bo olajšan dostop do zanimivega dela narave. Obiskovalci si bodo, med drugim, lahko od blizu ogledali pridelavo “sukenskega reguta” ter vinograde, kjer pridelujejo vina s kontroliranim poreklom – Isonzo DOC.  

Prav tako bodo obnovljene obstoječe pešpoti, ki vodijo do bregov reke Soče in čudovitih naravnih plaž.  

Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije je bil objavljen 20. 2. 2019 in oddan 17. 6. 2019. Pogodba za izvedbo je bila podpisana 31. 7. 2019. Javni razpis za izvedbo del bo objavljen v aprilu 2020. Občina Gorica je končni projekt odobrila dne 23.04.2020.

Lotto 4

Spiaggia

 

Povezane novice

 • 21.06.2023

  Potep po novih čezmejnih kolesarskih poteh EZTS GO

  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO je skupaj z župani treh občin ustanoviteljic, Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica ter Občine Šempeter – Vrtojba, danes predstavilo zemljevid novih čezmejnih kolesarskih ...

  Preberi več
 • 15.02.2023

  Kakšen je vaš odnos z reko Sočo

  Poznate Sočo? Skupina raziskovalk s pomočjo anonimnega vprašalnika raziskujemo odnos med ljudmi in reko Sočo. Študijo izvaja skupina raziskovalk s področja hidrologije na Univerzi v Stockholmu na Švedskem, ki se ...

  Preberi več
 • 08.02.2023

  Otvoritev Evropske prestolnice kulture bo 08. 02. 2025

  “Danes lahko slovesno oznanimo, da se bo prav na kulturni praznik, 8. februarja 2025 pričela Evropska prestolnica kulture Nova Gorica – Gorica.”  S tem stavkom smo uradno napovedali datum otvoritvene slovesnosti ...

  Preberi več

Povezani dogodki

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih