Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Pravno obvestilo in varstvo osebnih podatkov

Obvestilo v skladu s 7. členom zakonodajne uredbe št. 70/2003 in uredbe (Eu) 2016/679 (uredba Gdpr)

V nadaljevanju so podane informacije v skladu s 7. členom Zakonodajne uredbe št. 70/03 "Prenos direktive 2000/31/ES o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu":


a) Naziv ponudnika:
GECT GO / EZTS GO (v nadaljevanju: UPRAVLJAVEC)
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" - Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"

b) Sedež: Via Cadorna 36 c/o Informest I - 34170 Gorica (Italija)
Uradi: Corso Italia 55 - I - 34170 Gorica (Italija) 
Kontaktni podatki: info@euro-go.eu Tel. 0039 0481 535 446
Davčna številka: 91036160314

c) Pooblaščenec za varstvo podatkov (DPO): Studio legale Avv. Fabio Balducci Romano, Via Savorgnana n. 20, 33100 Udine (I), Tel. 0039 0432 229080– mail fabio.balducci@gmail.com

AVTORSKE PRAVICE IN BLAGOVNE ZNAMKE
Besedila, slike in ostala multimedijska vsebina na tem spletnem mestu je lastnina UPRAVLJAVCA, oziroma jo slednji uporablja na osnovi licence.
Vse ostale znamke in logotipi na tem spletnem mestu so last njihovih imetnikov ali licenčnih uporabnikov.
Vsebina tega spletnega mesta (vključno z besedili, slikami in vso ostalo multimedijsko vsebino) se ne sme kopirati, posredovati ali uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja UPRAVLJAVCA razen za neprenosljivo osebno uporabo. Nepooblaščena uporaba je izrecno prepovedana z veljavnimi predpisi.

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV - ČLEN 13 UREDBE (EU) 2016/679
Osebni podatki in vse ostale informacije, ki se posredno ali neposredno nanašajo na vas, se obdelujejo in uporabljajo v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 (Uredba GDPR) o varstvu osebnih podatkov.
UPRAVLJAVEC vas v skladu s členom 13 Uredbe GDPR obvešča, da se podatki, ki jih posredujete, obdelujejo z računalniškimi orodji in postopki za naslednje namene:
- omogočiti brskanje po posameznih straneh spletnega mesta in izvajati povezane postopke (glej razdelek "Uporaba piškotkov");

Dostop do zbranih podatkov imajo izključno zaposleni in sodelavci Upravljavca oziroma zunanja podjetja, ki obdelujejo podatke za upravljavca z izključnim namenom, da se zagotovi pravilno izvajanje vaših zahtev. Nekatere podatke lahko poslovni partnerji Upravljavca obdelujejo izključno za zagotavljanje delovanja spletnega mesta. Podatki se v nobenem primeru ne razkrivajo.
EZTS GO zagotavlja, da poteka obdelava podatkov, poslanih po elektronski pošti ali prek spletnih obrazcev, skladna z določili veljavnih predpisov o varstvu zasebnosti. Vsi podatki, ki jih prejmemo na naš elektronski naslov (zahteve, predlogi, zamisli, informacije, materiali, itd.), se ne štejejo za informacije ali podatke zaupne narave, ne smejo pa škoditi pravice drugih ter morajo vsebovati resnične informacije, EZTS GO pa ne sprejema odgovornosti za vsebino teh sporočil.
Upravljavec je GECT GO / EZTS GO - Sedež: Via Cadorna 36, 34170 - Gorica (Italija), Pisarne: Via Roma 9, 34170 - Gorica (Italija), ki ga zastopa Predsednik. Upravljavec je imenoval Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (DPO). Kontaktni podatki so navedeni v razdelku "OBVESTILO V SKLADU S 7. ČLENOM ZAKONODAJNE UREDBE ŠT. 70/2003 IN UREDBE (EU) 2016/679 (Uredba GDPR)". Upravljavcu ali njegovemu pooblaščencu lahko predložite zahtevo za uveljavljanje pravic iz členov 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 in 77 Uredbe (EU) št. 2016/679, ki jih navajamo spodaj:
1) Pravica do preklica privolitve (člen 13, 2. odstavek, točka C in člen 9, 2. odstavek, točka A Uredbe GDPR):Imate pravico kadar koli preklicati privolitev k vsem oblikam obdelave podatkov, ki so zakonito dovoljene samo na osnovi vaše izrecne privolitve. Pravica do preklica privolitve se uporablja za obdelavo podatkov v oglaševalske namene ali neposredno prodajo ali izvajanje tržnih raziskav ali obveščanje potencialnih kupcev in promocijo, tudi če se izvaja v skladu s 4. odstavkom 130. člena Zakonodajne uredbe št. 196/03 (Kodeks varstva osebnih podatkov - v nadaljevanju "Kodeks"). Preklic privolitve pravice ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov.
2) Pravica dostopa do podatkov (člen 15): Lahko zahtevate naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; (d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; (f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; (g) kadar se osebni podatki niso pridobili od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; (h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas. Imate pravico zahtevati izvod osebnih podatkov, ki se obdelujejo.
3) Pravica do popravka (člen 16): Imate pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne ali dopolni nepopolne osebne podatke.
4) Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“) (člen 17): Od upravljavca imate pravico zahtevati, da izbriše vaše osebne podatke, če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če ste preklicali privolitev, če ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi za obdelavo za profiliranje, so bili osebni podatki obdelani nezakonito, če je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, če se podatki nanašajo na spletne storitve za mladoletne brez dane privolitve. Podatki se smejo izbrisati pod pogojem, da je zagotovljena pravica do svobode izražanja in obveščanja, se izpolnjujejo pravne obveznosti obdelave na podlagi veljavnih predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
5) Pravica do omejitve obdelave (člen 18): Od upravljavca lahko zahtevate, da omeji obdelavo, če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, če upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih potrebujete sami za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
6) Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20): Imate pravico prejeti svoje osebne podatke, ki ste jih posedovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, razen če se podatki obdelujejo za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu in pravica ne vplive negativno na pravice tretjih oseb.
7) Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Spominjamo vas, da se za uveljavljanje pravic uporabljajo omejitve, pravila in postopki iz zgoraj navedene uredbe, ki so jo dolžni spoštovati tudi posamezniki, na katere se podatki nanašajo. V skladu z določilom 3. odstavka člena 12 Uredbe GDPR Upravljavec posamezniku zagotovi informacije brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.
Svoje pravice lahko uveljavljate preprosto tako, da izpolnite obrazec na tej povezavi.

 

Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja tehnične piškotke, da se zagotovi pravilno delovanje in izboljša uporabniška izkušnja pri uporabi spletnih storitev. V nadaljevanju dajemo informacije o uporabi piškotkov in podobnih tehnologij ter o tem, kako lahko upravljate piškotke.

Opredelitev pojmov
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih obiskane spletna stran shrani v obiskovalčev brskalnik, od koder se isti spletni strani prenesejo ob naslednjem obisku. Piškotki drugih ponudnikov so piškotki, ki jih namesti neko drugo spletno mesto, ki ni tisto, ki ga obiskujete. Vsako spletno mesto lahko namreč uporablja določene elemente (slike, zemljevide, zvoke, povezave do spletnih strani na drugih domenah, itd.), ki so shranjeni na nekem drugem strežniku.

Vrste piškotkov
Piškotke lahko po njihovih značilnostih in uporabi razdelimo v naslednje kategorije:

Tehnični piškotki. Tehnični piškotki se uporabljajo izključno za namene elektronske komunikacije prek spleta ali kolikor jih ponudnik spletnih strani potrebuje, da lahko uporabniku ponudi zahtevano spletno storitev. (1. odstavek 122. člena Kodeksa). Piškotki, ki jih namesto neposredno upravljavec ali administrator spletnega mesta, se ne uporabljajo za druge namene. Lahko jih ločimo še na navigacijske in sejne piškotke, saj omogočajo nemoteno brskanje po spletnih mestih. Analitični piškotki so tudi tehnični piškotki, ki jih upravljavec spletnega mesta uporablja za pridobivanje zbirnih podatkov o številu uporabnikov in njihovem obnašanju na spletnem mestu. Funkcijski piškotki uporabnikom omogočajo, da brskajo in se zanje izboljša uporabniška izkušnja na osnovi prejšnjih izbir uporabnika. Za namestitev teh piškotkov ni obvezno pridobiti predhodne privolitve uporabnikov, obvezno pa jih je obvestiti v skladu s 13. členom Kodeksa. Upravljavec lahko uporabnika obvesti na način, ki se mu zdi primeren, če uporablja samo določeno vrsto naprav.
Piškotki za profiliranje. Namen piškotkov za profiliranje je ustvariti profil uporabnika in se uporabljajo za pošiljanje oglasnih sporočil, ki so prilagojena uporabnikovim izbiram med brskanjem po spletu. Takšna sredstva lahko močno vplivajo na zasebnost uporabnikov, zato je po evropskih in italijanskih predpisih predvideno, da mora uporabnik biti ustrezno obveščen o uporabi teh piškotkov ter imeti možnost, da privoli v njihovo uporabo. Uporaba piškotkov je urejena tudi s 122. členom Kodeksa, ki pravi "shranjevanje informacij v napravi naročnika ali uporabnika ali dostop do shranjenih informacij je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik izrazil svoje soglasje, potem ko je prejel preproste informacije iz 3. odstavka 13. člena". (1. odstavek 122. člena Kodeksa)

Piškotki za analitiko
Matomo

Uporabnik lahko v svoj brskalnik namesti dodatek storitve Google Analytics, s katerim lahko omogoči le določene elemente. Dodatek lahko namestite z naslednje povezave: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Piškotki drugih ponudnikov
Facebook. Twitter. Google. LinkedIn. Pinterest. Na teh straneh so nameščene funkcije drugih ponudnikov, in sicer ikone ter povezave za deljenje ali všečkanje na družbenih omrežjih. Te piškotke s svojih domen pošiljajo drugi ponudniki ali partnerska spletna mesta, ki nudijo svoje storitve prek tega spletnega mesta.

Kako izključimo piškotke drugih ponudnikov?
Googleove storitve: https://adssettings.google.com/authenticated
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3745?lang=sl
Pinterest: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Trajanje piškotkov
Nekateri piškotki, na primer sejni piškotki, so aktivni samo do zapiranja brskalnika ali odjave iz spletne storitve. Drugi piškotki pa ostanejo aktivni tudi po zapiranju brskalnika in so na voljo ob naslednjem obisku. To so stalni piškotki, njihovo trajanje pa določi strežnik, ko jih ustvari. V nekaterih primerih je lahko določen rok, v drugih pa je trajanje neomejeno.

Nastavitve piškotkov
Uporabnik lahko piškotke sprejme ali zavrne v nastavitvah svojega brskalnika.
Pozor: Če piškotke deloma ali popolnoma onemogočite, bi spletno mesto lahko ne delovalo pravilno. Če onemogočite piškotke tretjih strani, to ne bo vplivalo na delovanje spletnega mesta.
V nastavitvah lahko omogočite ali onemogočite posamezne piškotke določenih spletnih strani ali spletnih storitev. V brskalniku lahko izberete nastavitve za lastniške piškotke in piškotke drugih ponudnikov.
V Firefoxu, na primer, pojdite na Orodja > Nastavitve > Zasebnost in varnost. Odprla se vam bo nadzorna plošča, kjer lahko določite ali boste omogočili ali onemogočili določene vrste piškotkov ter jih lahko tudi izbrišete. Na internetu najdete veliko navodil za nastavitev piškotkov v svojem brskalniku, in sicer na naslednjih povezavah:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl
Firefox: https://support.mozilla.org/sl/kb/piskotki
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Povezava do te strani je vidna na dnu vsake strani tega spletnega mesta v skladu z drugim odstavkom 122. člena Zakonodajne uredbe št. 196/2003 v skladu s poenostavljenimi pravili za obveščanje ter pridobivanje soglasja za uporabo piškotkov, objavljenimi v Uradnem listu št. 126 z dne 3. junija 2014 ter v registru predpisov št. 229 z dne 8. maja 2014.

Z brskanjem po spletnem mestu z domače strani spletnega mesta ste podali svoje soglasje k uporabi piškotkov drugih ponudnikov na tem spletnem mestu za namene, navedene v obvestilu.

OBVESTILO V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, V SKLADU S ČLENOM 13 UREDBE EU 679/16 "Splošna uredba o varstvu podatkov" (GDPR)

"Splošna uredba o varstvu podatkov" (GDPR)
Vpis na Storitev Newsletter
Spoštovani uporabnik,
obveščamo vas, da navedba vašega e-poštnega naslova ob vpisu na glasilo ni obvezna, vendar bo vsaka
zavrnitev onemogočila uporabo storitve. Osebni podatki, ki jih posredujete, se zbirajo in upravljajo s
pomočjo elektronskih ali avtomatiziranih orodij za naslednje namene:

  1. glasilo o dejavnostih, dogodkih, projektih in drugih informacijah v zvezi z delovanjem EZTS GO.

Pravna podlaga obravnavane obdelave je čl. 6. odstavek 1 črka A GDPR. Podatki se bodo hranili za ves čas
registracije; preklic bo izveden po zaključku postopka, ki ga vsebuje vsako prejeto sporočilo, ali v primeru
posebne zahteve, poslane upravljavcu podatkov. Brez vašega soglasja vaši podatki ne bodo razkriti tretjim
osebam, razen tehničnim partnerjem, ki omogočajo zagotavljanje storitev glasila (IT podjetja in programska
oprema, ki se uporablja za pošiljanje novic). Podatki v nobenem primeru ne bodo razširjeni ali preneseni
izven EU.


Upravljavec podatkov je GECT GO s sedežem na naslovu Via Cadorna 36 c / o Informest - I - 34170 Gorica
(Italija), davcna številka 91036160314, tel. +39 0481 535446, v osebi zakonitega zastopnika. Studio legale Avv. Fabio Balducci Romano, Via Savorgnana n. 20, 33100 Udine (I), Tel. 0039 0432 229080– mail fabio.balducci@gmail.com, je bil imenovan za DPO, na katerega se lahko obrnete za uveljavljanje
svojih pravic in v skladu s členi 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 z dne 679/16.


Z izbiro polja »Vpiši se« potrdite, da ste prebrali podatke o obdelavi podatkov, in se strinjate s
prejemanjem e-poštnih sporočil za namene iz točke 1.

Pravilnik zunanjih socialnih omrežji

Cilji
EZTS GO / GECT GO namerava uporabljati glavne družbene medije za komuniciranje z državljani prek omrežja, jih obveščati o razvoju glavnih tekočih projektov, ki jih upravljajo EZTS GO / EZTS GO in povezani subjekti, ter zagotavljati najnovejše informacije o stanju dela.

Platforme
EZTS GO / GECT GO je prisoten na: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn. EZTS GO / GECT GO ima tudi svojo spletno stran, na kateri redno objavlja najnovejše informacije o novostih in dogodkih, pri katerih je gostitelj ali organizator.

Vsebina in pogoji uporabe
Kanali EZTS GO / GECT GO se uporabljajo za obveščanje državljanov o dejavnostih EZTS GO / GECT GO, posodobitvah tekočih projektov in podobnih informacijah.
Kanali pripravljajo lastne besedilne vsebine, fotografije, infografike, videoposnetke in drugo multimedijsko gradivo ali pa z akreditacijo uporabljajo zunanje vsebine. Lahko se prosto reproducirajo, vendar je treba vedno navesti izvirni referenčni kanal.

Vsebina tretjih oseb
Komentarji in objave uporabnikov predstavljajo mnenje posameznikov in ne EZTS GO / GECT GO, ki ne more biti odgovoren za to, kar na kanalih objavijo tretje osebe.

Moderiranje
Kanali EZTS GO / GECT GO so moderirani od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00. Naš cilj je odgovoriti na poizvedbe državljanov, kadar je to mogoče, ali jih preusmeriti k ustreznim uradom, da bi našli najustreznejši odgovor. Odzivni časi se razlikujejo glede na vrsto zahteve; vsega ni mogoče rešiti prek kanalov družbenih medijev, vendar se bomo potrudili, da vas napotimo na najboljše rešitve.
EZTS GO/ GECT GO si pridržuje pravico, da ne odgovori na komentarje, ki ne predstavljajo izrecne zahteve po informacijah ali so žaljivi.

Pogoji moderiranja
Na družabnih kanalih družbe EZTS GO / GECT GO ni cenzure. Vendar bodo komentarji in/ali objave, ki bodo kršili pogoje iz tega dokumenta, odstranjeni.
Zlasti se ti kanali ne smejo uporabljati za objavo objav in komentarjev, ki so diskriminatorni ali žaljivi do drugih uporabnikov, ki so ali niso prisotni v razpravi, organov, združenj, podjetij ali tistih, ki upravljajo in moderirajo družbene kanale, iz kakršnega koli razloga.
Žaljivke, grdi izrazi, grožnje ali stališča, ki žalijo osebno dostojanstvo, pravice manjšin in mladoletnikov ter načela svobode in enakosti, ne bodo tolerirani. Moderirani bodo tudi:

komentarji, ki so izven teme v zvezi z razpravo o določenem prispevku (off topic);
komentarji ali objave z občutljivimi podatki;
večkrat objavljeni komentarji;
komentarji in objave, napisane z namenom prekiniti razpravo ali užaliti tiste, ki upravljajo in moderirajo družbene kanale;
komercialno nezaželeno pošto;
komentarji ali objave, ki vsebujejo napačne informacije.
Za tiste, ki večkrat kršijo te pogoje ali pogoje iz pravilnikov uporabljenih orodij, si pridržujemo pravico, da uporabimo prepoved ali blokiranje, da preprečimo nadaljnje posege, in uporabnika prijavimo upraviteljem platforme in po možnosti ustreznim organom pregona.

Pogoji uporabe platforme
Upoštevajte, da je obdelava osebnih podatkov uporabnikov v skladu s pravili, ki se uporabljajo na uporabljenih platformah (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube itd.). Občutljivi podatki, objavljeni v javnih komentarjih ali objavah v okviru kanalov družbenih medijev EZTS GO / GECT GO, bodo odstranjeni. Podatki, ki jih uporabniki delijo prek zasebnih sporočil, poslanih neposredno upraviteljem kanalov, bodo obravnavani v skladu z italijanskimi zakoni o zasebnosti.

Povezava do celotnega pravilnika za italijansko javno upravo je dostopna na sledeči povezavi https://paroleostili.it/pubblica-amministrazione/ .

 

JOINT ELECTRONIC MONITORING SYSTEM (JEMS)

Skupaj z drugimi programi Interreg vodimo prijave in projekte preko skupnega sistema spremljanja (Jems). Izjava o dostopnosti in pogoji uporabe so na voljo v priponki.

Dokumenti

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih