Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Delavnica MEJA BREZ MEJA

09.07.2014
Confine senza confini

Delavnica
MEJA BREZ MEJA
Strateško urbanistično načrtovanje čezmejnega prostora
Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe

Razstava
3X3X1: lokalizirane utopije - ODPRTA DO 3. AVGUSTA

Sreda, 9. julij 2014, ob 10. uri
Dvorana Della Torre, Fundacija Carigo
Ulica Carducci 2, Gorica (I)

 

Meja brez meja.

 

»Meja brez meja« je naslov posveta, ki bo v Gorici 9. julija 2014 v dvorani Della Torre Fundacije Carigo. Na posvetu se bosta obravnavala primer razširjenega mesta oziroma somestja, ki ga sestavljajo Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, in vse bolj aktualna potreba po skupnem načrtovanju tega ozemlja. Beseda bo torej tekla o meji, vendar ne o taki meji, kjer se vse konča, temveč o meji, ki je bolj neko obrobje, ob katerem se srečujejo različne skupnosti.
Za uresničitev dejanskega in otipljivega čezmejnega sodelovanja pa je ključnega pomena sestava skupnega Strateškega načrta, ki ga v sklopu EZTS GO pripravljajo ta tri mesta.
Gre za mesta, ki so med seboj ločena, morda so si celo v nasprotju, čeprav jih fizične pregrade že dolgo ne ločujejo več. Dvojčični mesti, ki ju je več kot pol stoletja ločeval zid, si zdaj želita deliti skupne ideje in načrte, da bi se po dolgih letih iz zametkov skupnega dela naposled razvilo konkretno sodelovanje.
Proces strateškega načrtovanja se tako vključuje v širši okvir načrtovanja, opredeljevanja ciljev ter izbiranja ukrepov in projektov ob upoštevanju njihove dejanske izvedljivosti. S Strateškim načrtom se bodo določile splošne smernice, ki se bodo nato na ozemlje prenesle s pomočjo načrtovanja, ki ga bodo posamezno izvajale zadevne občine.
Strateški načrt lahko torej pojmujemo predvsem kot neke vrste stalni laboratorij upravljanja, ki bo doprinesel k izgradnji skupnega sistema smernic, ciljev in skupnih ukrepov v procesu krepitve odnosov med skupnostmi.

 

Goriški podžupan in Odbornik za mednarodne odnose in evropsko načrtovanje Roberto Sartori meni, da »nam posvet Meja brez meja nudi priložnost, da ovrednotimo delo, ki ga je opravil Odbor za urbanizem s podporo Fakultete za arhitekturo Univerze v Trstu, za katero je Gorica idealni sedež, in v sodelovanju s trgovskim združenjem Confcommercio ter si na tej osnovi postavimo nove in pomembne izzive za dolgoročni razvoj našega prostora. EZTS Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe, ki je edini tovrstni primer v Italiji in med redkimi v Evropi, je lahko odličen čezmejni laboratorij, kjer se lahko orodja, ki jih Evropska unija pripravlja za naslednje programsko obdobje 2014–2020, uporabijo v praksi.«

 

Po drugi strani je odbornik Občine Gorica Guido Germano Pettrain poudaril, da je »Skupni strateški načrt za tri mestna območja Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe nekaj najbolj naravnega na svetu. Koliko truda pa je bilo potrebnega, da so te besede postale samoumevne. Koliko zgodovine je moralo preteči, da so se nenaravne razmere, ki so nastale v obdobju po drugi svetovni vojni, lahko spremenile: leta 1947 z belim apnom zarisana črta, ki je somestje ločila od njegovega zaledja, se je dokončno izbrisala šele leta 2004 s širitvijo Evropske unije. Tako boleče dolg je čas zgodovine, ki se nečloveško meri v generacijah. Danes lahko kot enotno ozemlje spet prosto razmišljamo o skupnem somestju. SKUPNI STRATEŠKI NAČRT je bistveno orodje tega novega načina razmišljanja.«

 

Rektorjev pooblaščenec Univerze v Trstu, Fakultete za arhitekturo Giovanni Fraziano:
»3x3x1
Lokalizirane utopije
Gorica, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba,
tri sosedna mesta,
tri prepoznavne fizične entitete.
Devet tematskih območij za skupni prostor.
Načrt, ki se ni apriorno določil in ki nima enostransko vsiljene oblike, temveč se je izoblikoval na že obstoječem ali vsekakor možnem sobivanju odprtih prostorov, stanovanjskih predelov, naravnih območij in infrastrukturnih komponent.
Lokalizirane utopije: kot obrisi velikega modela.
Obrazložene in zarisane na zemljevidu ozemlja, ki prikazuje resnično obstoječe prostore, umeščene v točno določeno časovno obdobje – to je naše obdobje –, ki ga dan za dnem merimo in določamo s koledarjem.
Plod spoznanja, izpopolnjevanja, preizkušanja in oblikovanja študentov in profesorjev arhitekture.

 

Po zaključku delavnice bosta odprtje razstave "3x3x1: lokalizirane utopije" in predstavitev makete mest Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Cilj razstave je ponuditi širši publiki v ogled sintezo analitičnega in raziskovalnega dela, ki je bilo opravljeno na področju čezmejnega urbanega sistema.

 

Dokumenti