Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Trg Evrope in Trizob Maxa Fabianija vse bližje novi podobi

17.08.2023
render transalpina

Objavljen je razpis, ki zadeva javno naročilo "Ureditev trga Evrope / Transalpina in Trizoba (Tridenta) v Mestni občini Nova Gorica (Slovenija) in Občini Gorica (Italija), povezanega s projektom Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorica."

 

Gre za omejeni postopek javnega naročila (predviden po 72. členu italijanskega Zakona o javnih naročilih št. 36/2023), ki v prvi fazi predvideva zbiranje prijav (ugotavljanje sposobnosti) za sodelovanje, v drugi fazi pa oddajo ponudb za ureditvena dela (gradnja).

 

Investicijia predvideva prenovo Trga Evrope in dela ulic Trizoba Maxa Fabianija na Italijanski strani. Ocenjena vrednost investciije znaša 2.565.074,36 EUR+DDV.  

 

Subjekti morajo prijavo oddati preko spletne platforme za javna naročila EZTS GO, povezavo do katere skupaj z razpisno dokumentacijo in vsemi informacijami najdejo na spletni strani EZTS GO www.euro-go.eu. Prijave je na platformo možno oddati do 1. septembra 2023 do 12.00.

 

»Cilj je, da se držimo časovnice in dela zaključimo do 31. decembra 2024 ter smo pripravljeni na odprtje Evropske prestolnice kulture leta 2025,« poudarja direktorica EZTS GO Romina Kocina. »Zavedamo se kratkega roka," dodaja, "in prav zato smo vzporedno z dokončanjem projektne dokumentacije začeli prvo fazo javnega razpisa za gradbena dela, da bomo pripravljeni še v tem letu začeti tudi drugo fazo, zbiranje ponudb.«

 

 

Kratek opis investicije

Prenova Trga Evrope je projekt, ki zajema več različnih korakov in postopkov, od pridobivanja financiranja, priprave projektne dokumentacije do naročila del za gradnjo, ter gradnjo samo.

 

Spomladi je bil zaključen razpis za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo, vodenje gradbišča in koordinacijo varnosti, na katerem je bila kot projektna skupina izbrana italijansko-slovenska strokovna skupina, ki jo sestavljajo: Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o. (Ljubljana), Edil Inženiring d.o.o. (Nova Gorica), D:RH Architetti Associati (Benetke), SA architetti assiciati, (Benetke), Sertec Engineering (Loranzè, TO), Detajl Infrastruktura d.o.o. (Vipava), PINSS d.o.o., (Nova Gorica), Erdado d.o.o. (Ajdovščina), Lozej d.o.o. (Ajdovščina).

 

Projektna dokumentacija je trenutno v zaključni fazi, znanih pa je že nekaj osrednjih točk novega izgleda Trga Evrope, ki predvidevajo ozelenitev trga z več kot 20 novimi drevesi, vodnim elementom in ohranitvijo mozaika v središču trga. 

 

Celoten poseg poleg prenove trga predvideva tudi novo enotno tlakovanje tako imenovanega Trizoba Maksa Fabianija, ki ga sestavljajo ulice Caprin, Luzzato in Foscolo ter tudi dela Kolodvorske ulice med trgom in železniško postajo.

 

Župan Mestne občine Nova Gorica, Samo Turel je poudaril: »Prenova Trga Evrope predstavlja enega od kamenčkov v mozaiku urejanja celotnega območja ob meji. Trg Evrope je sicer v središču pozornosti tega prostora, že iz zgodovinskega in simbolnega vidika. Prenova je del večjega investicijskega posega v tem delu somestja, vanj so na slovenski strani vključeni tudi stavba SVKT-ja, EPIC center, zlasti pa  sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici, ki bo vse te posamične investicije združila v celoto. Ta prostor namreč želimo ozeleniti, predvsem pa ga nameniti prebivalcem in obiskovalcem za druženje. Na ta način bomo res ustvarili tkivo, ki bo še dodatno povezalo obe mesti. Ta zeleni pas je tudi del širše urbanistične zasnove, predvsem v smislu ozelenitve. Navezuje se na Kostanjevico, na Rafutski park in na mestni gozd Panovec. Na italijanski strani pa prav tako nekateri posegi, predvsem v parku ob Kornu, povezujejo ves ta zeleni pas, ki postaja dnevna soba obeh mest.«

 

Župan občine Gorica, Rodolfo Ziberna dodaja: »To je zelo pomemben korak k ureditvi območja, kot je Trg Evrope/Transalpina, ki ni le trg, temveč fizični evropski simbol zmage dialoga nad sovraštvom, miru nad vojno. Ta danes, v času velikih sporov v družbi, ki jo pretresajo vojna in gospodarske nestabilnosti, predstavlja Gorico in Novo Gorico. Trg, do včeraj 'razdeljen' na pol, Trg Evrope/Transalpina, ki danes združuje dve mesti. In to po zaslugi prebivalcev obeh mest, Goričanov in Novogoričanov, ki so želeli gledati naprej, ne da bi pozabili na preteklost, ampak z zavedanjem, da je bilo in je prav, da svojim otrokom in vnukom omogočijo prihodnost, sanje, upanje. Na to moramo biti vsi ponosni. Projekt ureditve trga je bil predmet dolgotrajne razprave, ki so jo spremljale tudi tehnične, pravne in birokratske težave na obeh straneh, vendar menim, da je bil na koncu izbran najboljši predlog, ki je okrepil že obstoječe pomembne elemente, od osrednjega mozaika do trizoba, ki ga predstavljajo ulice Caprin, Foscolo in Luzzatto, ter tako obnovil zgodovinsko območje, ki je po postavitvi meje postalo marginalizirano. V naslednjem koraku bodo nadgrajeni tudi stranski zeleni pasovi, ki bodo postali skupni prostor srečevanja v naravi, primeren tudi za otroke. Očitno je, da bo celoten poseg le še bolj okrepil osrednji element trga, čudovito stavbo železniške postaje, ki je bila priča številnim dogodkom iz naše zgodovine 20. stoletja. Zgrajena je bila leta 1906 v času Avstro-Ogrske, leta 1918 je prešla pod Italijo, nato leta 1947 pod Jugoslavijo in nazadnje pod Slovenijo. Toda v vseh teh prehodih držav in obdobij je postaja Transalpina ohranila svoj avtonomni ponos, svoj značaj, in da bi to razumeli, si je treba ogledati notranjost in zunanjost. Zato se lotimo dela, da temu trgu, območju in postaji zagotovimo urbanistično priznanje, ki si ga zaslužijo.«

 

Urbani poseg na italijanski strani financira regionalni program POR FESR 2021-2027 (Urbana agenda), v Sloveniji pa je financiran v okviru nacionalnega programa PON FESR 2021-2027 ter iz državnih in občinskih sredstev (Gorica in Nova Gorica).

Eden izmed pomembnih vidikov pri realizaciji del je tudi pridobivanje Evropskega financiranja, ki ga ravno tako vzporedno vodi EZTS GO.

Sorodni projekti

  • GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture 2025

    Sfoglia online BidBook2 GO2025 SLO Preview Za kaj gre? Evropska prestolnice kulture je častni naslov, ki ga Evropska unija vsako leto podeli dvema mestoma iz dveh držav članic. Nameni pobude ...

    Preberi več

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih