Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Projekti CTN

progetti iti

Splošni cilj EZTS GO je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih regionalnega razvoja opredeljenega območja z namenom krepitve gospodarske ter socialne kohezije med članicam in na območju treh občin. EZTS GO je inovativen instrument za nadaljevanje razvojne poti čezmejnega teritorialnega sodelovanja za doseganje strateških ciljev treh občin.

Ustanovljen je bil z namenom opredeljevanja in naslavljanja skupnih izzivov za krepite v potencialov čezmejnega območja. Na podlagi participativnega modela, v katerega so se vključili prebivalci območja in strokovnjaki s področja prometa, energetike, zdravstva, kulture in izobraževanja, urbanizma in športa, je bil izdelan strateški načrt EZT
S GO, ki sloni na treh stebrih:
1. Promocija čezmejne turistične dediščine in naravnih virov; 2. Povezovanje zdravstvenih storitev;
3. Železniško vozlišče Gorica - Nova Gorica - Šempeter-Vrtojba.

 

CELOSTNA TERITORIALNA NALOŽBA - CTN

Celostna teritorialna naložba je instrument teritorialnega razvoja, ki omogoča izvajanje celovite strategije na širšem območju s črpanjem sredstev iz najmanj dveh različnih prednostnih nalog ali programov sodelovanja. Namen Celostne teritorialne naložbe je bil uresničevanje dolgoročne strategije za uspešno spopadanje z družbenimi in ekonomskimi izzivi na opredeljenem zemljepisnem območju.

Leta 2014 so predstavniki EZTS GO delovni skupini Programa Interreg V Slovenija - Italija 2014 - 2020 predlagali, da bi združili oba instrumenta, to sta EZTS in CTN, in tako zagotovili dodano vrednost Programu. Povezovanje obeh instrumentov je omogočilo uresničitev strategij na podlagi konkretnih aktivnosti, ki presegajo administrativne meje. Decembra 2015 je Evropska komisija potrdila specifično Celostno ter itorialno naložbo (CTN) za razvoj čezmejnega območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba z dodelitvijo sredstev v višini 10.000.000 evrov (85 % kritih s strani ESRR, 15 % pa z nacionalnim sofinanciranjem) in določila, da bo EZTS GO odgovoren posredniški organ (PO) za izvajanje CTN na območju treh občin. EZTS GO lahko izvaja svoje pristojnosti na območju obeh držav članic za uresničevanje skupnih projektov.


MODEL EDINEGA UPRAVIČENCA (SOLE BENEFICIARY)

EZTS GO je izvajal skupno strategijo kot »edini upravičenec« z namenom krepitve inovativnega koncepta teritorialnega sodelovanja, ki predstavlja najbolj napredno obliko čezmejnega sodelovanja. To je prvi tovrsten primer izvajanja čezmejne strategije s strani edinega upravičenca v Evropi, pri čemer je EZTS GO, ki je edina organizacija s teritorialnimi pristojnostmi na čezmejnem območju, ustanovljena s strani treh občinskih uprav, spodbujal teritorialni dialog, koordiniral vključene organe izvajanja z obeh strani meje (slovenske in italijanske), krepil upravljanje na več ravneh, spodbujal partnerstvo s slovenskimi in italijanskimi deležniki teritorialnega razvoja, kot so na primer podjetniški sektor, lokalne skupnosti in javne institucije ter na enem mestu zagotavljal informacije o projektnih aktivnostih za širšo javnost.

Povezane novice

 • 06.11.2023

  Strategije EZTS GO so zdaj na spletu kot del spletne strani JRC Strat-Board

  Leta 2014 so predstavniki EZTS GO, člani delovne skupine za program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, predlagali združitev instrumentov EZTS in celostnih teritorialnih naložb (ITI), kar bi omogočilo pretvorbo strategij v ...

  Preberi več
 • 07.12.2022

  CTN PROJEKTI SO EZTS GO PRINESLI EVROPSKO PREPOZNAVNOST

  V sredo, 7. novembra, se je ponovno sestala skupščina EZTS GO, v novi sestavi predstavnikov, ki so jih imenovale občine ustanoviteljice (Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba ...

  Preberi več
 • 28.12.2020

  Leto 2020 v slikah

  Začeli smo rekonstrukcijo Skupnostnega Centra v sklopu projekta Salute-Zdravstvo, ki je kmalu začel dobivati obliko... ...zunaj in znotraj.  Delovna skupina za avtizem je začela s skupnim zdravljenjem otrok v novih ...

  Preberi več

Povezani dogodki

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih