Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Delavnica na temo starostnikov in invalidnosti

29.05.2019
workshop inclusione sociale 1

29.5.2019 je EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba v okviru projekta Salute-Zdravstvo organiziral delavnico na temo starostnikov in invalidnosti namenjeno nevladnim organizacijam, ki skrbijo za ranljive skupine prebivalcev. Na delavnici, katere osnovni cilj je bil vzpostavljanje čezmejne mreže izvajalcev s področja sociale, se je porodilo več pobud za sodelovanje, kot na primer: 
- Unitri – Univerza za tretje življenjsko obdobje iz Nove Gorice in Univerza za tretje življenjsko obdobje iz Gorice sta predlagali skupno organizacijo različnih tečajev (jezikovnih ipd.);
- Go-spominčica, regijsko društvo za pomoč pri demenci za Severnoprimorsko regijo in Centro Alzheimer Mitteleuropea (Srednjeevropski alzheimer center) bi želela skupaj organizirati čezmejna druženja, ki spodbujajo posameznikovo aktivnost (petje ipd.);
- Dom upokojencev Nova Gorica in Občina Gorica bosta preverila možnosti koriščenja storitev v okviru Doma upokojencev za italijanske državljane (nastanitve, dnevni centri);
- Varstveno delovni center Nova Gorica in Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Italijanska zveza za premagovanje hendikepiranosti) bosta oblikovala programe za gibalno ovirane mladostnike;
- in še mnoge druge.
Dogodek je potekal v prostorih Socialnega Centra Polivalente (Centro Sociale Polivalente) v ulici Baiamonti 22, kjer bo v okviru projekta Salute-Zdravstvo urejena informacijska pisarna za čezmejne socialne storitve.

 

Projekt Salute-Zdravstvo je financiran iz Programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020. 

Arhiv