Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Javno naročilo za projektiranje, nadzor in koordinacijo varnosti za 4. sklop projekta Isonzo-Soča

22.02.2019
progettazione lotto 4

Objavljeno je bilo javno naročilo za projektiranje, nadzor in koordinacijo varnosti za 4. sklop projekta Isonzo- Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Italia – Slovenija 2014 – 2020.

V okviru 4. sklopa bodo izvedene kolesarske in peš poti od ulice degli Scogli prek Parka Pevma do Stražc ter od Parka Pevma do Škabrijelske ulice v Gorici.

 

Postopek javnega naročila se nahaja na portalu https://eAppalti.regione.fvg.it

 

Prva povezava poteka od Solkana prek ulice degli Scogli do Pevmskega mostu in po ulici Cordaioli do brvi za pešce v Stražcah. naprej do Stražc ter od Pevmskega parka do Škabrijelske ulice (via San Gabriele). Gre torej za goriški del kolesarske poti, ki je v Deželnem krajinskem načrtu označena kot FVG 5 “Soška kolesarska pot”, in se od brvi v Stražišču nadaljuje vzdolž reke Soče skozi druge občine goriške pokrajine vse do Gradeža.
Druga kolesarska pot povezuje Škabrijelsko ulico (via San Gabriele) s Pevmskim mostom prek ulice Generala Scodnika, ulice Brassi in aleje XX. septembra. Ta kolesarska pot predstavlja povezavo v smeri vzhod-zahod, kakor je bilo tudi predvideno v Strateškem načrtu za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča.
V okviru projekta je predvidena povezava vseh obstoječih kolesarskih in pešpoti, ki bo ustvarila neprekinjeno omrežje poti in torej nemoteno kolesarjenje po celotnem območju EZTS GO. V ta namen je predvidena tudi izgradnja poti na nasprotnem bregu reke Soče kot nadaljevanje obstoječe kolesarske poti Solkan-Plave.
Decembra 2018 je bilo vzpostavljeno območje omejene hitrosti – cona 30 ulicah degli Scogli, Brigata Etna, Angolo, Sassaie in Antonio Cappellaris za olajšano mobilnost kolesarjev oziroma pešcev.

 

 

 

Arhiv