Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Predstavitev rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva

12.10.2019
universka

Izola, UP Fakulteta za vede o zdravju,  16. 10. 2019

Konferenco organizirajo programski in projektni partnerji okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Namen konference je uresničitev enega od zaključkov tematskega omizja «Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja pri izvajanju storitev na področju zdravstva«, ki je potekalo letos junija v Štanjelu v okviru Letnega dogodka programa - skupna predstavitev ključnih ciljev in doseženih ter pričakovanih rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva strokovni javnosti in odločevalcem. Projektni partnerji projektov INTEGRA, CrossCare, Memori-net in SALUTE-ZDRAVZTVO bodo predstavili kako lahko učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in doseženi rezultati projektov s področja zdravstvene ter socialne oskrbe prispevajo k dvigu kakovost življenja čezmejnega prebivalstva in tudi širše. V okviru konference bo organizirana tudi okrogla miza na kateri bodo predstavniki različnih vladnih, nevladnih, stanovskih in projektno-partnerskih organizacij izpostavili svoje izkušnje in poglede na vprašanja, povezana s tematiko posameznih projektov, ki sodelujejo na konferenci.

Konferenca je sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Dokumenti

Arhiv