Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Zakaj je naš EZTS poseben?

31.08.2021
Uffici GECT

Danes obstaja v Evropi več kot 70 evropskih združenj za teritorialno sodelovanje. EZTS GO je edinstven primer med evropskimi EZTS-ji zaradi svojega načina delovanja in je zato vzbudil veliko zanimanja v Evropski uniji oziroma med različnimi evropskimi ustanovami ter organizacijami. Pogosto se predstavniki EZTS GO udeležujemo evropskih dogodkov, kamor nas vabijo, da predstavimo svoje izkušnje, saj je EZTS GO prvi primer izvajanja celostnih teritorialnih naložb na evropski ravni na osnovi skupne strategije z edinim upravičencem. To pomeni, da lahko EZTS GO izvaja skupne projekte v Italiji in Sloveniji in torej lahko izvaja naložbe na skupnem ozemlju treh mest, ne da bi bil omejen z državnimi ali administrativnimi mejami, ki sicer veljajo za območje v pristojnosti treh občin ustanoviteljic.

EZTS GO lahko pri izgradnji infrastruktur v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastili za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti na prvi skupni seji v zgodovini treh mest, in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin.

Pri EZTS GO si prizadevamo spodbujati gospodarsko rast in izboljšati kakovost življenja prebivalcev ob slovensko-italijanski meji. Meja predstavlja za marsikatero obmejno območje oviro za naložbe, zaradi česar se takšna območja soočajo z gospodarskimi in socialnimi težavami ter pomanjkanjem delovnih mest. Na skupne izzive in probleme pa se lahko uspešno odzovemo tako, da združimo dobre prakse, ki že obstajajo na italijanski in na slovenski strani ter poenotimo storitve. Z zmanjšano porabo javnih sredstev (oziroma stroškov za javne službe) lahko sprostimo nove vire, ki jih lahko učinkoviteje uporabimo na drugih področjih.