Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Infrastrukture projekta Salute-Zdravstvo

12.07.2021
skupnosnti tabla

V sklopu projekta Salute-Zdravstvo so bile na našem območju aktivirane nove storitve na področju sociale in zdravstva, prav tako pa so bile izvedena različna infrastrukturna dela, ki omogočajo izvajanje novih storitev v modernih prostorih.

V sklopu duševnega zdravja je bila narejena infrastrukturna ureditev prostorov namenjenih centru za duševno zdravje. Prostori bodo del Skupnostnega centra v Novi Gorici. Dela so bila končana junija 2021, ureditev prostorov pa je bila izvedena s skupnim javnim naročilom EZTS GO in Mestne občine Nova Gorica. 

skupnostni zunanjost

centro salute mentale

V sklopu aktivnosti za avtizem so bili v Parku Basaglia v Gorici urejeni prostori, ki jih čezmejna zdravstvena ekipa lahko uporablja za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra po metodi ESDM. Prostore lahko uporabljajo slovenski in italijanski strokovnjaki za obravnavo slovenskih in italijanskih otrok z območja EZTS GO. Dela so bila zaključena v juliju 2019. Dne 21.11.2019 je potekala slavnostna otvoritev prostorov.

autsmo prostori

autismo

autismo tabla

V projektnem sklopu, namenjenemu fiziološki nosečnosti,  je predvidena tudi ureditev novih prostorov, v katerih bo čezmejna multidisciplinarna skupina izvajala navedene dejavnosti. V Parku Basaglia v Gorici bo urejen center za predporodno obravnavo. Oddan je bil končni projekt, ki je v fazi potrditve.  V prostorih Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica so bile opredeljene sobe za otročnice, ki bodo urejene za mamici in dojenčku bolj prijetno bivanje. Pridobljena je bila idejna zasnova in PZI. Objavljen je bil javni razpis za infrastrukturna dela, ki je v končni fazi oddaje.

cartina casa della donna

V sklopu aktivnosti za socialno vključevanje smo v treh občinah vzpostavili tri info točke, kjer prebivalci lahko prejmejo informacije o storitvah, ki so na voljo na celotnem območju, in možnostih dostopa do njih. Z vzpostavitvijo čezmejne socialne mreže, slovenski in italijanski prebivalci lahko uporabljajo storitve v vseh treh občinah.

V Gorici je bila prenovljena info točka v pritličju stavbe Centro Polivalente. Dela so se končala oktobra 2019. Dne 18.12.2019 je potekala otvoritev novih prostorov

baiamonti info point

baiamonti

V Novi Gorici je informacijska točka v Skupnostnem centru, kjer so bila izvedena infrastrukturna dela s pomočjo dodatnih sredstev Mestne občine Nova Gorica, ki je stavbo temeljito prenovila. Novi prostori so bili končani in prevzeti junija 2021.

skupnosnti tabla

info tocka

V Občini Šempeter-Vrtojba je dne 3.6.2021 začela delovati informacijska točka locirana znotraj Centra za dnevne aktivnosti starejših.

center za dnevne aktivnosti

urad

Projekt Salute-Zdravstvo financira program Interreg Italia-Slovenija 2014–2020.