Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Železniško vozlišče med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom-Vrtojbo med 15 najpomembnejšimi evropskimi manjkajočimi povezavami.

10.11.2015
Missing links ferrovia

Prometni Odbor Evropskega parlamenta je izvedel študijo glede regionalnih železniških povezav, ki kaže, da v EU še vedno manjkajo velike železniške povezave na 27 mejah med državami članicami.
Namen projekta je identificirati manjkajoče železniške povezave izven vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

Missing links ferrovia3

 

Rezultati so uporabni v obliki interaktivnega zemljevida:

Manjkajoče železniške povezave:
http://www.missing-rail-links.eu/

Missing links ferrovia4

 

 Michael Cramer, predsednik komisije Evropskega parlamenta za promet
http://www.michael-cramer.eu/

 

Pilotni projekt, ki ga je predlagal EZTS GO, vsebovan v Dokumentu povzetka ciljev, ukrepov in projektnih predlogov za prihodnje programsko obdobje ter oblikovanje strateškega načrta, ki ga je skupščina odobrila dne 11. 11. 2013:

»ŽELEZNIŠKO VOZLIŠČE GORICA - NOVA GORICA – ŠEMPETER-VRTOJBA«

Cilji projektne ideje:
OŽIVITEV »ŽELEZNIŠKEGA VOZLIŠČA GORICA - NOVA GORICA - ŠEMPETER-VRTOJBA za skladno in koordinirano pospeševanje trajnostnih prevoznih sistemov na področju prevoza blaga z namenom gospodarske oživitve območja in podpore intermodalnim železniškim objektom na območju tovornega postajališča v Vrtojbi. Predvideni so naslednji ukrepi:
a) izvedba dveh železniških (polkrožnih) povezav za zaključek povezave med italijansko in slovensko progo (na italijanski strani: izvedba polkrožnega odseka na progi Gorica-Nova Gorica v smeri Tržiča – proga št. 14 RFI; na slovenski strani: izvedba polkrožnega odseka na progi Gorica-Nova Gorica v smeri Sežane – proga št. 70 SŽ;
b) ureditev kretnic in križišč enotirne proge vzporedno s progo Trst-Tržič do odcepa z novim priključkom (cca. 800 m) za postanek blagovnega konvoja; predvidena tipologija Ro-La;
c) sistemov za električni pogon na povezovalnih odsekih med progo Gorica – Trst in tovornim postajališčem do državne meje;
d) direktne povezave (kretnice in križišča ter pripadajoče naprave) med intermodalno cono na območju tovornega postajališča SDAG in slovenskimi progami, ki tečejo iz postaje v Vrtojbi; Gre za cca. 700 m tirnic z železnim mostom (cca. 35 m), ki prečka krajevno cestno omrežje v Občini Šempeter-Vrtojba;
e) izvedba cca. 150 m podaljška za postavitev kretnic in križišč na nivoju 2 tirnic za postanek in raztovor na območju družbe SDAG;
f) izvedba študije izvedljivosti za tovorno postajo na slovenski strani z odcepom pred železnim mostom analogno z obstoječo postajo na tovornem postajališču.
g) ureditev varnostnih mehanizmov na železniških strukturah intermodalnega postajališča ter njihova povezava in dopolnitev s sorodnimi sistemi, ki jih uporabljajo slovenske in italijanske železnice.

Povezani projekti projekti:
Strateški načrt EZTS GO GO 
Projekt ADRIA 
Projekt TIP 

Goriški dnevnik Il Piccolo, 10. 11. 2015
Metropolitana transfrontaliera pressing su Regione e Ue

Dokumenti