Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

13. maja bo v Novi Gorici potekal prvi čezmejni posvet na temo socialnega vključevanja v organizaciji EZTS GO

12.05.2019
servizi sociali

Naslov prvega čezmejnega posveta na temo socialnega vključevanja je »Solidarnost ima samo en obraz«, organizira pa ga EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba. Gre za prvo srečanje slovenskih in italijanskih organizacij, ki delujejo na območju treh občin, ki predstavlja prvi korak k povezovanju lokalnih deležnikov v korist ranljivih skupin prebivalstva.

Dogodek spada pod pilotno aktivnost »socialno vključevanje« projekta Salute-Zdravstvo »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev«, ki se financira iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020. V okviru te aktivnosti, ki se izvaja v sodelovanju s tremi občinami ustanoviteljicami EZTS GO, je predvidena vzpostavitev čezmejne mreže socialnovarstvenih storitev za prebivalce območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, zlasti za ranljive skupine. Rezultat aktivnosti bo čezmejni protokol med tremi občinami, ki bo določal skupno izvajanje socialnih storitev v sodelovanju z vsemi ponudniki storitev in zasebnimi društvi. V okviru projekta bodo organizirani posveti in usposabljanja za socialnovarstvene organizacije iz treh občin. Projekt predvideva tudi ustanovitev treh informacijskih točk, v katerih bodo prebivalci lahko pridobili informacije o obstoječih storitvah na celotnem območju in možnostih njihove uporabe. Z vzpostavitvijo čezmejne mreže socialnih storitev bodo Slovenci in Italijani lahko koristili storitve v vseh treh občinah.

Na dogodku 13. maja predstavniki treh občin EZTS GO, ki so člani stalnega čezmejnega delovnega omizja v okviru projekta, predstavljajo socialne storitve na svojem območju, da bi spodbudili aktivno sodelovanje izvajalcev socialnih storitev pri skupnih čezmejnih projektnih dejavnostih. Po posvetu, katerega namen je tudi zbrati podatke o udeležencih in njihovem morebitnem interesu za vzpostavitev čezmejnega sodelovanja, bodo organizirane tri tematske delavnice, da se določijo dejavnosti v okviru sodelovanja, pa tudi izzivi in možne rešitve.

Čezmejno delovno omizje je v koordinaciji EZTS GO v letu 2018 pripravilo analizo socialnovarstvenih storitev in programov v treh občinah, ki je povzeta v knjižici, namenjeni deležnikom in je predstavljena na posvetu.

Dokumenti

Arhiv