Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Kaj točno je EZTS GO in kaj delamo?

23.08.2021
Ufficio GECT Via Roma 9

EZTS GO je italijanska pravna oseba javnega prava. Leta 2011 so ga skladno z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ustanovile Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba z namenom opredelitve in reševanja skupnih izzivov, ki bodo lahko prispevali k povečanju konkurenčnosti in privlačnosti čezmejnega območja. EZTS GO ima pristojnost na območju vseh treh občin: lahko sega čez državno mejo in se prvič v zgodovini spoprime z izzivi čezmejnega sodelovanja, v okviru katerega skupaj načrtujemo in gradimo, pri čemer ne vidimo treh ločenih občin, temveč eno samo čezmejno mesto brez meja in omejitev. 

Ta priložnost je bila razlog, da so se tri občinske uprave odločile za ustanovitev EZTS, saj so bile prepričane, da ima dejanski vpliv na skupnem ozemlju lahko samo resnično skupno delovanje. EGTS je trenutno edini pravni instrument, ki omogoča naslednje: 

  • oblikovanje skupne strategije razvoja mest; 
  • predstavljanje potreb treh skupnosti prek skupščine predstavnikov, kar onemogoča, da bi katero od treh mest imelo prevladujočo vlogo; 
  • izkoriščanje rezultatov preteklega sodelovanja in ohranjanje kontinuitete; 
  • delovanje na celotnem čezmejnem območju ne glede na občinske meje. 

Upravljanje celotnega čezmejnega območja je tako bilo ponovno premišljeno, da se ustvari edinstven model v Evropi. Ta tri mesta se sedaj štejejo za eno samo naselje oz. »somestje«. 

Po natančnih analizah in razpravah o potrebah je bila ozemeljska strategija EZTS GO strnjena v tri glavne stebre

  • izkoriščanje rezultatov dveh programskih obdobij čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo, da se poveča učinkovitost javnih naložb; 
  • oživitev nekdanjega »obmejnega gospodarstva« s spreminjanjem državnih meja iz slabosti (ovir) v prednost, vrsto priložnosti za skupno napredovanje lokalnega gospodarstva z opiranjem na posebnosti ozemlja v korist prebivalcev obeh držav članic; 
  • nadgrajevanje lokalnih storitev za prebivalce treh občin z združevanjem odličnosti celotnega območja. 

Na podlagi teh treh stebrov je EZTS GO leta 2013 začel delati »na terenu« z vrsto specializiranih odborov (zdravstvo, kultura in izobraževanje, energetika, urbanizem, šport, prevozi), katerih namen je bil najti načine za usmerjanje sredstev v okviru tematskih ciljev strategij EU. 

Z odbori, ki delujejo kot mislišče EZTS GO, so se s pomočjo pristopa od spodaj navzgor neposredno odražale potrebe območja. 

Ugotovitve iz enoletnega procesa so bile uporabljene za pripravo strateškega dokumenta z naslovom »Povzetek ciljev, ukrepov in projektnih predlogov za prihodnje evropsko programsko obdobje ter oblikovanje strateškega načrta«, ki ga je Skupščina EZTS GO sprejela dne 11. novembra 2013 in ki je je trenutno v posodobitvenemu postopku glede na novo programsko obdobje. 

Skupščina EZTS GO določa prednostne naloge za razvoj skupnega območja na podlagi priporočil posameznih specializiranih odborov. Ko se ukrepi odobrijo, EZTS GO določi najprimernejše evropske sklade ter pripravi in predloži projekte, ki jih nato izvaja v skladu z nacionalno zakonodajo in posebnimi pravili programov EU, v primeru, da se financirajo. 

EZTS GO mora zato poskušati premostiti administrativne in pravne razlike med državama članicama, saj se projekti, financirani iz sredstev EU, izvajajo tako v Italiji kot v Sloveniji. Nekatere inovativne rešitve, ki smo jih našli, Evropska komisija celo skrbno spremlja, saj lahko prispevajo k izboljšanju čezmejnega sodelovanja med državami članicami.  

ufficio 2