Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Duševno zdravje brez meja - v Šempetru čezmejni posvet o duševnem zdravju

11.12.2018
Šempeter pri Gorici
salute mentale vademecum slo

Veliko ljudi se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z osebami s težavami v duševnem zdravju, kljub temu, da niso neposredno vključeni zaposleni na področju duševnega zdravja. Osebje prve pomoči, policija, osebje centrov za socialno delo in občin se sooča s situacijami, v katerih morajo pravilno ukrepati. EZTS GO je organiziral posvet namenjen prenosu znanja strokovnjakov delovne skupine za duševno zdravje osebju, ki se redno srečuje z osebami s težavami v duševnem zdravju, še posebej v akutni fazi. Na posvetu, ki je bil 11. decembra 2018 v Dvorcu Coronini v Šempetru pri Gorici, so bili predstavljeni skupni ukrepi, ki jih bo čezmejna projektna delovna skupina izvedla v prihodnjih mesecih na območju treh občin ustanoviteljic EZTS GO. Slednji so rezultat dolgotrajnega dela, primerjav in analiz čezmejne zdravstvene skupine ustanovljene v okviru projekta in so povzeti v smernicah za izvedbo skupnih storitev, ki bodo vzpostavljene do leta 2021. 
Na dogodku je bila predstavljena tudi brošura Vodnik izrazov s področja duševnega zdravja, ki vsebuje glavne medicinske izraze s področja duševnega zdravja v italijanščini in slovenščini. Publikacija bo jezikovna osnova za sodelovanje in skupno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju s strani čezmejne zdravstvene skupine. Projekt predvideva tudi sklenitev skupnega protokola, ki bo ki bo omogočil uporabo istih metod pri obravnavi akutnih primerov na slovenski in italijanski strani.

Dokumenti

Arhiv