Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Odprtje gradbišča 3. in 4. sklopa Projekta Isonzo-Soča

07.01.2022
Viale XX. settembre
inaugurazione cantiere

V petek, 7. januarja 2022, se je odvijalo odprtje gradbišča za gradnjo kolesarskih stez 3. in 4. sklopa projekta "Čezmejni park Isonzo-Soča" - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), sofinanciran v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.

Predsednik EZTS GO Paolo Petiziol je skupaj z županoma obeh Goric Klemnom Miklavičem in Rodolfom Ziberno odprl gradbišče in izobesil gradbiščno tablo.

inaugurazione cantiere

Pogodba za izvedbo del, podpisana s podjetjem I.C.I. COOP Soc. Coop. Arl, je vredna 1.682.496,21 EUR brez DDV (1.952.145,55 EUR z DDV). Znesek pogodbe za sklop 3 znaša 462.632,49 € brez DDV, za sklop 4 pa 1.219.863,72 € brez DDV

inaugurazione cantiere

Trajanje del je, skladno s projektno časovnico (v priponki), 240 zaporednih koledarskih dni, skupaj približno 8 mesecev.

Projekt vključuje vzpostavitev 14 km kolesarskih in peš poti, tako v urbanih kot kmetijskih območjih. Poti se bodo razvijale deloma z izdelavo vertikalnih in horizontalnih oznak na asfaltu in deloma z novimi preplastitvami. Materiali, predvideni za nove trase, so različni (prilagojeni okolju/trasi): stabilizirana/utrjena zemlja, drenažni beton, drenažni beton s fotoluminiscenčnimi agregati.

Glavni cilji projekta so:

 1. promocija območja reke Soče z uresničevanjem kolesarsko-turističnih poti, ki omogočajo odkrivanje značilnosti te pokrajine;
 2. izboljšanje dostopnosti z vzpostavitvijo kolesarskih in pešpoti;
 3. povečanje turistične atraktivnosti z oblikovanjem prepoznavne in usklajene podobe projekta.

inaugurazione cantiere

SKLOP 4

Območje posega

Pot v celoti spada v občino Gorica in vključuje del ozemlja ob reki Soči, vključno z naslednjimi lokacijami: Castel San Mauro, Case Noris, Piuma, Bella Veduta, Ponte del Torrione, Parco Piuma, Via dei Cordaioli, Località Straccis, Via degli Scogli, "Parco agricolo", delno sega v središče mesta (Viale XX Settembre - Via Santa Chiara - Corso Verdi - Via Balilla) ter zaobjema območje vzdolž državne meje na območju via degli Scogli.

Projekt poteka v okviru obsežnega načrta, imenovanega Čezmejni park Soča-Isonzo. Namen tega projekta je okrepiti promocijo značilnega ozemlja reke Soče, kar vključuje izboljšanje dostopnosti območja, povečanje turistične privlačnosti in oblikovanje prepoznavne blagovne znamke.

Tipi posega

Predmet posega je vzpostavitev mreže kolesarskih in pešpoti. Poseg predvideva izvedbo mreže različnih vrst poti in posegov:

 • Skupne kolesarske in peš poti na cesti F-bis;
 • Makadamska skupna kolesarska in pešpot;
 • kolesarske poti na pločniku;
 • mešane kolesarske in vozne poti;
 • pešpoti;
 • počivališča;
 • sistem wayfinding.
 • INFORMACIJSKA PLOŠČA - Njena funkcija je poudariti, da je projekt financiran iz programa Interreg Italia - Slovenija
 • INSTALACIJA – Element oz. "instalacija" je plošča, za katero so značilne navpične odprtine, ki uporabniku dajejo še en pogled na pokrajino Soče-Isonzo. Panel je nameščen vzdolž daljše stranice parkirnega prostora.
 • TOTEM – Totemi so elementi, ki sestavljajo usklajeno podobo Metrobika. Obstajajo tri vrste totemov: totem "vhodna vrata in počivališče", totem "sprememba linije" in totem "pogled na zanimivosti".
 • STOJALO ZA KOLESA, KOŠ ZA ODPADKE, MIZA, SEDIŠČE

 

Spoštovanje okolja, ki nas obdaja. Vzpostavljene poti so različnih vrst, vsak tip pa je zasnovan tako, da se prilagaja različnim okoljem, ki se prečkajo, ne da bi pri tem posegali v okoljski kontekst, v katerem se nahajajo. Predlagane poti so:

 • SKUPNE KOLESARSKE IN PEŠPOTI Fbis: vzpostavljene s pomočjo belih talnih oznak. Ta tip označevanja se uporablja, kadar ima cesta dimenzije, ki omogočajo možnost vstavljanja zelo ozkega pasu (v povprečju 1 m) in ki označuje območje, po katerem lahko vozijo kolesa. Pas lahko prevozijo tudi druga vozila, vendar je na ta način označen prednostni pas za kolesa.
 • MAKADAMSKA SKUPNA KOLESARSKA IN PEŠPOT: obstoječa pot, ki se jo uredi, v kolikor ne bi bila v dovolj dobrem stanju, ali pa se je v nasprotnem primeru pusti v obstoječem stanju.
 • KOLESARSKA POT NA PLOČNIKU: pot, ki se nahaja na pločniku z drenažnim betonom. To vrsto poti se predlaga za urbana območja, kjer je na pločnik z ustreznimi dimenzijami mogoče namestiti kolesarske steze.
 • KOLESARSKA POT NA CESTI: pot, označena z rumenimi oznakami iz cestno-prometnih predpisov. Taka vrsta poti se aplicira tam, kjer širina ceste omogoča vstavljanje enosmerne kolesarske steze.
 • MEŠANE KOLESARSKE IN VOZNE POTI: pot, ki je označena s preprostimi belimi tablami, postavljenimi na voznem pasu, ki označuje morebitno prisotnost koles na vozišču. Ta vrsta poti je vstavljena tam, kjer niti pločnik niti cesta nimata ustreznih dimenzij za oblikovanje izključno kolesarskih ali skupnih kolesarskih in pešpoti ali pasov.
 • POT ZA PEŠCE: pot samo za pešce, omogoča dostop do brega reke, zato se vstavlja v zelo naturalizirane kontekste.

 Pri tem je pomembno še:

 • Povezava obstoječih poti. Novo kolesarsko omrežje je vstavljeno znotraj obstoječega omrežja, za katerega pa so pogosto značilne pretrgane poti, ki se med seboj ne povezujejo. Cilj intervencije je združiti vse kolesarske poti in omogočiti širok dostop do krajev, povezanih z reko Sočo-Isonzo.
 • Kapilarnost omrežja. Cilj projekta je ovrednotiti krajinsko in zgodovinsko-umetniško zanimive kraje tako, da bi bili dostopni tudi kolesarjem, kar omogoča razvejanje kolesarskih poti po celotnem območju, ki je povezano z reko Sočo-Isonzo.

SKLOP 3

Predmet posega je del omrežja kolesarskih in pešpoti, katerih namen je valorizacija meje (za katero je značilna visoka zgodovinska in simbolna vrednost) od Solkanskega športnega parka, preko ulice Via degli Scogli in Kolodvorske ulice, trga Europa/Transalpina do Erjavčeve ulice.

Prisotnost kolesarske poti Solkan-Bovec in FVG 5, ki povezuje Gorico z Gradežem preko reke Soče, omogoča povezavo ozemlja treh občin na poti Euro Velo 8 - Sredozemlje. Strateško je nujno, da se Solkan poveže s FVG 5 vzdolž reke Soče in s FVG3 vzdolž osi sever-jug. Omenjena kolesarska pot povezuje Solkan, preko ulice Via degli Scogli in Kolodvorske ulice, ki se nadaljuje po trgu Europe / Transalpina do Erjavčeve ulice. Od tu naprej obstoječe kolesarske poti omogočajo nadaljevanje do prelaza Rafut. Od Rafuta se kolesarska pot nadaljuje proti jugu, proti Vrtojbi in naprej do Mirna. Povezavo vzhod-zahod zagotavlja FVG3.

Kolesarska pot ob meji omogoča ovrednotenje pokrajine spomina izjemne vrednosti, ki je del koridorja evropskega pomena, imenovanega »evropski zeleni pas«: danes povezuje 24 držav in predstavlja hrbtenico vsesplošnega evropsko-ekološkega omrežja.

Opisana kolesarska pot ustvarja povezavo sever-jug, kot je predvideno v celostnem marketinškem načrtu.

Predvideni elementi opreme so enaki tistim iz Sklopa 4, z izjemo dekorativne osvetlitve.

Uvodoma je treba poudariti, da je izbor zagotovljenih materialov in opreme v popolni kontinuiteti in usklajen z materiali in posegi za trase 4. sklopa in v skladu z opremo, ki je ob obstoječih trasah že prisotna v Novi Gorici.

Glavna materiala, predvidena za tlakovanje kolesarskih stez, sta dva:

- stabilizirana zemlja,

- okolju prijazne drenažne talne obloge z agregati.

Ponujeni elementi opremljanja so enaki kot v 4. sklopu, z izjemo dekorativne osvetljave. Priložnost za ustvarjanje čezmejnih kolesarskih poti je tudi priložnost, da poudarimo nekatere odseke fizične meje med državama, ki jih sestavljata armirano-betonski zid in kovinska ograja.

 

Projekt Isonzo-Soča financira program Interreg Italia-Slovenija 2014–2020

 Slike EZTS GO IN MATEJA PELIKAN

Dokumenti

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih