Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Kaj je EZTS GO in kako deluje

dove e' GECT GO

Naše ozemlje se nahaja na skrajnem vzhodu Italije (dežela Furlanija - Julijska krajina) in na skrajnem zahodu Slovenije (Goriška), obkroža reko Sočo in leži med briškimi griči in Krasom

Goriška regija je geografsko enotna, tako kot je bila enotna njena zgodovinska pot. Pod različnimi vladarji in voditelji je prebivalstvo živelo skupaj, ponosni predstavniki treh civilizacij: romanske, slovanske in germanske. V 20. stoletju je bila začrtana meja, ki je spremenila podobo ozemlja in življenja prebivalcev. Leta 2007 se je pričelo šivanje te rane z rušenjem konkretnih fizičnih in abstraktnih mej.  

EZTS GO je italijanska pravna oseba javnega prava. Leta 2011 so ga skladno z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ustanovile Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba z namenom opredelitve in reševanja skupnih izzivov, ki bodo lahko prispevali k povečanju konkurenčnosti in privlačnosti čezmejnega območja. EZTS GO ima pristojnost na območju vseh treh občin: lahko sega čez državno mejo in se prvič v zgodovini spoprime z izzivi čezmejnega sodelovanja, v okviru katerega skupaj načrtujemo in gradimo, pri čemer ne vidimo treh ločenih občin, temveč eno samo čezmejno mesto brez meja in omejitev. 

Ta priložnost je bila razlog, da so se tri občinske uprave odločile za ustanovitev EZTS, saj so bile prepričane, da ima dejanski vpliv na skupnem ozemlju lahko samo resnično skupno delovanje. EGTS je trenutno edini pravni instrument, ki omogoča naslednje: 

  • oblikovanje skupne strategije razvoja mest; 
  • predstavljanje potreb treh skupnosti prek skupščine predstavnikov, kar onemogoča, da bi katero od treh mest imelo prevladujočo vlogo; 
  • izkoriščanje rezultatov preteklega sodelovanja in ohranjanje kontinuitete; 
  • delovanje na celotnem čezmejnem območju ne glede na občinske meje.

Upravljanje celotnega čezmejnega območja je tako bilo ponovno premišljeno, da se ustvari edinstven model v Evropi. Ta tri mesta se sedaj štejejo za eno samo naselje oz. »somestje«.

GECT GO area from plane

 

 

Po natančnih analizah in razpravah o potrebah je bila ozemeljska strategija EZTS GO strnjena v tri glavne stebre

  • izkoriščanje rezultatov dveh programskih obdobij čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo, da se poveča učinkovitost javnih naložb; 
  • oživitev nekdanjega »obmejnega gospodarstva« s spreminjanjem državnih meja iz slabosti (ovir) v prednost, vrsto priložnosti za skupno napredovanje lokalnega gospodarstva z opiranjem na posebnosti ozemlja v korist prebivalcev obeh držav članic; 
  • nadgrajevanje lokalnih storitev za prebivalce treh občin z združevanjem odličnosti celotnega območja. 

 

Na podlagi teh treh stebrov je EZTS GO leta 2013 začel delati »na terenu« z vrsto specializiranih odborov (zdravstvo, kultura in izobraževanje, energetika, urbanizem, šport, prevozi), katerih namen je bil najti načine za usmerjanje sredstev v okviru tematskih ciljev strategij EU. 

Skupščina EZTS GO določa prednostne naloge za razvoj skupnega območja na podlagi priporočil posameznih specializiranih odborov. Ko se ukrepi odobrijo, odbori, ki delujejo kot mislišče EZTS GO, so se s pomočjo pristopa od spodaj navzgor neposredno odražale potrebe območja. 

Ugotovitve iz enoletnega procesa so bile uporabljene za pripravo strateškega dokumenta z naslovom »Povzetek ciljev, ukrepov in projektnih predlogov za prihodnje evropsko programsko obdobje ter oblikovanje strateškega načrta«, ki ga je Skupščina EZTS GO sprejela dne 11. novembra 2013 in ki je je trenutno v posodobitvenemu postopku glede na novo programsko obdobje.

tre citta mappa gect

Skupščina EZTS GO določa prednostne naloge za razvoj skupnega območja na podlagi priporočil posameznih specializiranih odborov. Ko se ukrepi odobrijo, EZTS GO določi najprimernejše evropske sklade ter pripravi in predloži projekte, ki jih nato izvaja v skladu z nacionalno zakonodajo in posebnimi pravili programov EU, v primeru, da se financirajo. 

EZTS GO mora zato poskušati premostiti administrativne in pravne razlike med državama članicama, saj se projekti, financirani iz sredstev EU, izvajajo tako v Italiji kot v Sloveniji. Nekatere inovativne rešitve, ki smo jih našli, Evropska komisija celo skrbno spremlja, saj lahko prispevajo k izboljšanju čezmejnega sodelovanja med državami članicami.  

Danes obstaja v Evropi več kot 70 evropskih združenj za teritorialno sodelovanje. EZTS GO je edinstven primer med evropskimi EZTS-ji zaradi svojega načina delovanja in je zato vzbudil veliko zanimanja v Evropski uniji oziroma med različnimi evropskimi ustanovami ter organizacijami. Pogosto se predstavniki EZTS GO udeležujemo evropskih dogodkov, kamor nas vabijo, da predstavimo svoje izkušnje, saj je EZTS GO prvi primer izvajanja celostnih teritorialnih naložb na evropski ravni na osnovi skupne strategije z edinim upravičencem. To pomeni, da lahko EZTS GO izvaja skupne projekte v Italiji in Sloveniji in torej lahko izvaja naložbe na skupnem ozemlju treh mest, ne da bi bil omejen z državnimi ali administrativnimi mejami, ki sicer veljajo za območje v pristojnosti treh občin ustanoviteljic. 

EZTS GO lahko pri izgradnji infrastruktur v okviru evropskih projektov uporablja tako slovensko kot italijansko zakonodajo s področja javnih razpisov. Občinski sveti treh občin, torej Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba, so odobrili akt, s katerim so Skupščino EZTS GO pooblastili za vsakokratno odločanje glede uporabe nacionalne zakonodaje. To je tudi prvi sklep, ki so ga sprejeli vsi trije občinski sveti na prvi skupni seji v zgodovini treh mest, in je temelj za skupno metodologijo prostorskega načrtovanja treh občin. 

Pri EZTS GO si prizadevamo spodbujati gospodarsko rast in izboljšati kakovost življenja prebivalcev ob slovensko-italijanski meji. Meja predstavlja za marsikatero obmejno območje oviro za naložbe, zaradi česar se takšna območja soočajo z gospodarskimi in socialnimi težavami ter pomanjkanjem delovnih mest. Na skupne izzive in probleme pa se lahko uspešno odzovemo tako, da združimo dobre prakse, ki že obstajajo na italijanski in na slovenski strani ter poenotimo storitve. Z zmanjšano porabo javnih sredstev (oziroma stroškov za javne službe) lahko sprostimo nove vire, ki jih lahko učinkoviteje uporabimo na drugih področjih. 

 

 

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih