Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Financirani projekti

spf logo

LineB -  Living beyoNd Border

Fondazione Cassa di Risparmio iz Gorice (LP) sodeluje z Goriškim muzejem v Novi Gorici (PP) pri projektu, ki se osredotoča na zgodovinsko mejo med mestoma. Prek simbolnih krajev, kot sta park Basaglia in trg Transalpina, bo razvita pot digitalnega pripovedovanja zgodb, ki bo z uporabo mobilne aplikacije pripovedovala zgodbe ljudi, ki so doživeli mejo. Cilj je spodbujati kulturo, trajnostni turizem in vključevanje ter prispevati h gospodarskemu razvoju. S projektom Go 2025 je cilj spodbujati kulturno dediščino s pristopom digitalne pokrajine, ki vključuje široko občinstvo. Projekt vključuje izobraževalne dogodke za šole z zgodovinskimi uprizoritvami za ozaveščanje novih generacij. Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena za celovito kulturno izkušnjo.

PV - Peripheral Visions

Projekt se osredotoča na presečišče vojne in industrijske zgodovine na italijansko-slovenskem območju. Po vojnih naložbah se je regija soočila s krizo po berlinskem zidu, ki je povzročila brezposelnost in migracije. Cilj projekta je okrepiti vojno identiteto in industrijsko arheologijo z vključevanjem umetnikov, študentov in podjetij. Z uporabo sodobnih umetniških orodij želi spodbujati inovacije, čezmejno usposabljanje in trajnostni turizem. Pričakovani rezultati vključujejo ustvarjalne ateljeje, umetniške rezidence, kulturne dogodke in mrežo za valorizacijo industrijske dediščine.

GGC - Go Green Cinema

Projekt Go Green Cinema (GGC) spodbuja trajnostno dostopnost kakovostnih kinematografov na čezmejnem območju. Vzpostavil bo mrežo 18 mobilnih kulturnih prizorišč za predvajanje digitalnih filmov, s čimer se bosta okrepila kultura in trajnostni turizem. Programi usposabljanja bodo osebje in turistične ponudnike pripravili na organizacijo inovativnih in trajnostnih kulturnih dogodkov. GGC se bo razširil tudi na oddaljene lokacije brez ustrezne filmske infrastrukture, s čimer bo pritegnil čezmejno občinstvo in prispeval k programom CEC GO 2025. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bo uvedel trajnostne ukrepe na kulturnih prireditvah, oblikoval javni priročnik in sodeloval z lokalnimi akterji pri oblikovanju trajnostne turistične ponudbe ter spodbujal razmislek o varstvu okolja in trajnostnem turizmu. Cilj je na inovativen način ozaveščati o vlogi kulture in dediščine ter spodbujati odgovorno ravnanje obiskovalcev in ponudnikov kulturnega turizma.

B.G.A.F. - BORDERLESS GENERATION AUDIOVISUAL FESTIVAL

Avdiovizualni festival Generacija brez meja ponuja študentom iz različnih regij avdiovizualno usposabljanje in promocijo s projekcijami, pogovori in delavnicami. Študenti pod nadzorom strokovnjakov ustvarjajo avdiovizualna dela, prenašajo praktično znanje in širijo mreže za mreženje. Projekt spodbuja evropsko identiteto s kulturno dediščino in sodobno umetnostjo ter prispeva h kulturni blaginji in kulturnemu turizmu. Z dejavnostmi na področju socialnih in kulturnih inovacij ozavešča o vlogi kulturne dediščine in spodbuja vrednote EU prek filma in avdiovizualnih medijev. Poteka v Gorici in Novi Gorici, pri čemer sodelujejo različne organizacije, ki se spopadajo z izzivi novih tehnologij.

SSC - LO SGUARDO DELLA STORIA SUL CONFINE /POGLED NA ZGODOVINO OB MEJI

Pobrateni občini Romans d'Isonzo in Šempeter-Vrtojba sodelujeta pri spodbujanju zgodovinskega in kulturnega turizma v okviru projekta GO!2025 - Evropska prestolnica kulture. Romans d'Isonzo se osredotoča na izboljšanje longobardske nekropole z namenom ustanovitve posebnega muzeja. Šempeter-Vrtojba, ki se nahaja na mejni črti, se osredotoča na dokaze o "železni zavesi" in stražnicah nekdanje Jugoslavije. Cilj projekta "ZGODOVINA NA MEJI" je zaščititi in promovirati čezmejno zgodovinsko dediščino z izboljšanjem muzejskih prostorov ter izvajanjem izobraževalnih in ozaveščevalnih dejavnosti.

GO(d)BA 2025 - Banda transfrontaliera di Gorizia e Nova Gorica /Čezmejni orkester Gorice in Nove Gorice

Cilj projekta GO(d)BA je ustanoviti čezmejni pihalni orkester, ki bo okrepil kulturno podobo obmejnega območja med Novo Gorico in Gorico. V sodelovanju z orkestrom iz Chemnitza bo projekt organiziral koncerte in mednarodne izmenjave ter prispeval k evropskemu mestu kulture leta 2025. Orkester bo s kakovostnim glasbenim programom spodbujal kulturno raznolikost, vključeval mlade in spodbujal čezmejni turizem. Cilj projekta je spodbujati socialno vključenost, ohranjati glasbeno tradicijo in spodbujati lokalno gospodarstvo. Čezmejni pihalni orkester bo priložnost za stabilno sodelovanje in bo obogatil kulturne dejavnosti zunaj območja Gorice.

BRIDGE - Turismo e cultura in armonia con l'ambiente / turizem in kultura v harmoniji z naravo

Projekt BRIDGE povezuje kulturo, umetnost, wellness in trajnostni turizem na programskem območju GO!2025. Na skupne izzive se odziva s sodelovanjem, usposabljanjem vodnikov, čezmejnimi dogodki in naložbami v zeleno infrastrukturo. Prispeva k ciljem EPK 2025 s povečanjem čezmejne udeležbe na kulturnih prireditvah in razvojem nove celostne ponudbe trajnostnega turizma. Projekt spodbuja tudi povezavo med človekom, naravo in dobrim počutjem s tematsko geomantično potjo in trajnostnimi umetniškimi deli v umetniških rezidencah. Inovativni pristop temelji na povezovanju dveh območij NATURA 2000 in vzpostavitvi stalnega partnerstva za upravljanje naravne dediščine. Upravičenci so prebivalci in obiskovalci območja, cilj pa je doseči multiplikativne promocijske učinke s sodelovanjem med partnerji.

GoJGo - GoJewishGo Percorsi ebraici nel Goriziano italiano e sloveno / GoJewishGo Judovske poti na italiojanski in slovenski goriški

Cilj projekta je povečati prisotnost Judov v regijah Gorica in Gradisca v sklopu projekta Go2025. Z usposabljanjem turističnih vodnikov, vzpostavitvijo večjezične spletne strani z razširjeno resničnostjo za deset znamenitosti in vključitvijo v poti evropske judovske dediščine naj bi ponudil zanimivo in vključujočo izkušnjo obiskovalcev. Tečaj usposabljanja bo obravnaval judovsko kulturo in zgodovino s poudarkom na verskih normah za sprejemanje judovskih turistov. K uresničitvi tega trajnostnega projekta bo prispevalo sodelovanje z lokalnimi oblastmi, univerzami in kulturnimi organizacijami.

UNCOMMON FRUITS - Valorizzazione del significato culturale della frutta locale nel nostro quotidiano contemporaneo / 

Namen projekta "UNCOMMON FRUITS" je izboljšati krajino in skupnost v regijah Kojsko in Topolò z vzpostavitvijo nenavadnih sadovnjakov na italijansko-slovenski meji. Pobuda vključuje strokovnjake, umetnike in lokalno skupnost, da bi obnovili zapuščene sadovnjake, spodbujali trajnostne prakse in ustvarili nove proizvode. Cilj je spodbuditi spoštovanje do narave, spodbujati počasni turizem in okrepiti povezavo med človekom in okoljem, premagati zgodovinske ovire in spodbujati globljo čezmejno povezanost.

Soča_KV - L’Isonzo dalla sorgente al mare - una guida per kayakisti

"Isonzo Kayak Guide" je projekt, ki predlaga celovit vodnik za kajakaše vzdolž celotnega toka reke Isonzo, od osrčja Julijskih Alp do Jadrana. Cilj je preusmeriti pozornost iz pogosto obiskanih na manj raziskane odseke, spodbujati trajnostno upravljanje in čezmejno povezovanje. Vodnik vključuje kajakaše z obeh strani meje, ponuja neposredno doživetje okoliške narave in spodbuja odkrivanje kulturnih in gastronomskih zanimivosti na poti. Projekt temelji na uspešnem konceptu, ki se že izvaja na Savi in katerega cilj je spodbujati globljo povezanost z reko ter podpirati njeno sodelovalno in trajnostno upravljanje.

GO TOURISM - Potenziamento del settore turistico nell'area transfrontaliera Italia-Slovenia per il sostegno e la promozione della CEC GO! 2025

Cilj projekta GO TOURISM je izkoristiti naravne in kulturne dobrine čezmejnega območja Nova Gorica - Gorica v povezavi z Evropsko prestolnico kulture 2025 za razvoj trajnostnih turističnih proizvodov. Cilj projekta je izboljšati znanja in spretnosti deležnikov, povečati prepoznavnost čezmejnega območja in promovirati evropsko prestolnico kulture GO! 2025. Projekt bo spodbujal tesnejše sodelovanje in vzpostavil mreže med ponudniki turističnih storitev in operaterji v obeh sosednjih državah. Rezultati vključujejo promocijske dogodke, čezmejno usposabljanje in dve turistični izmenjavi v letih 2024 in 2025. Končni cilj je večja ozaveščenost o kulturi v trajnostnem turizmu ter bolj prepoznavna in integrirana čezmejna destinacija.

WALK 2 SPIRIT - I luoghi sacri che uniscono: viaggio da Aquileia a Sveta Gora

Cilj projekta WALK 2 SPIRIT je povečati kulturni in verski turizem v obmestnih in podeželskih območjih ter izkoristiti vse večji pritok ljudi, ki jih zanimata zgodovina in kulturna dediščina. Partnerja, frančiškanski samostan Sveta Gora in Društvo za ohranitev bazilike v Akvileji, bosta razvila čezmejni sprehod od Akvileje do Svete Gore, ki bo ponujal trajnostni turistični paket, ki bo združeval zgodovinske, kulturne in verske elemente. Projekt vključuje prilagoditvena dela v svetišču Sveta Gora, čezmejne javne dogodke in usposabljanja za turistične vodnike. Cilj je dolgoročno izboljšati privlačnost in prepoznavnost vključenih destinacij ter jih predstaviti kot idealne za trajnostni in "počasni" turizem.

2KLT - I Due Kulturni | Dva Kulturna Domova

Namen projekta "I Due Kulturni | Dva Kulturna Domova" je nadgradnja in posodobitev Kulturnega doma v Gorici in Kulturnega doma v Novi Gorici, dveh pomembnih gledališč, ki sodelujeta že 40 let in spodbujata kulturno povezovanje med mestoma. Zaradi imenovanja Nove Gorice in Gorice za evropski prestolnici kulture 2025 so načrtovane infrastrukturne izboljšave, da bi ponudili najsodobnejše storitve, privabili kulturne ustanove in izpolnili evropske standarde. Projekt se bo zaključil s "predstavo v dveh mestih", enotno gledališko predstavo, ki bo razdeljena med obe gledališči in bo simbolizirala povezovanje obeh skupnosti.

KONFIN - Esperienze artistiche e culinarie Konvin, Krainer, Fabrika

V okviru projekta KONFIN bodo razvita tri inovativna doživetja, namenjena lokalnemu prebivalstvu od Ljubljane do Benetk ter turistom, ki obiskujejo območje Nove Gorice in Gorice. Ta doživetja združujejo visoko kulinariko in umetniške dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih zgodbah, ter uvajajo nove modele na področju turizma. Doživetja se bodo odvijala na simbolnih lokacijah, kot so nekdanji mejni prehod in značilne ulice Gorice, ter bodo ponujala mešanico zgodovine, kulture in gastronomije. Cilj projekta je povezati umetniški sektor z gastronomskim, spodbujati inovacije, trajnost in boljšo prepoznavnost regije na turističnem zemljevidu. Čezmejno sodelovanje, ki ga vodita podjetji Na trgu d.o.o. in VIARASTELLOQUARANTATRE S.R.L., bo zagotovilo uspeh dejavnosti tako v Sloveniji kot v Italiji.

Vina prijateljstva & miru - Velika vina miru in prijateljstva iz čezmejnega ter prvega

Namen projekta "Velika vina prijateljstva in miru" je razviti inovativno turistično ponudbo, povezano s kulturno dediščino najbolje razvrščenih vinogradov na čezmejnem območju. V sodelovanju s Frančiškanskim samostanom Kostanjevica (MFK) in gradom Spessa predlaga edinstveno "zbirko velikih vin", ki se nahaja v kleti MFK v Sloveniji in gradu Spessa v Italiji. Čezmejno sodelovanje vključuje vinogradnike in turistične ponudnike na obeh straneh meje, umetniško in gastronomsko povezovanje pa ustvarja edinstveno doživetje. Z letno dobrodelno dražbo, degustacijami in programi usposabljanja bo projekt skozi vse leto promoviral privlačnost regije in v sodelovanju s projektom GO! 2025 poskrbel za večji vpliv na turizem.

 

RIMROM - Storia romana transfrontaliera

Cilj projekta RIMROM je s spodbujanjem čezmejnega sodelovanja razviti bolj socialno in vključujočo Evropo. Projekt, ki združuje dve državi z različnimi predpisi in jeziki, bo s tečaji usposabljanja, italijansko-slovenskimi prireditvami in večjezičnimi delavnicami okrepil rimsko kulturno dediščino. Cilj projekta je ponuditi povezovalno izkušnjo obiskovalcem projekta GO!2025, izboljšati znanje tolmačev rimske dediščine ter spodbujati turizem in razvoj malega gospodarstva. Projekt bo prispeval k utrditvi vloge rimske kulturne dediščine in trajnostnega turizma s spodbujanjem čezmejnega sodelovanja in optimizacije sektorskih praks. Ob koncu projekta bodo rezultati na voljo javnosti, kar bo prispevalo k izboljšanju čezmejnega območja v programu Interreg Italija-Slovenija in širše.

#GO2025FENICE - Venezia con La Fenice per #GO2025

Cilj projektnih partnerjev je premagovanje jezikovnih in kulturnih ovir ter spodbujanje trajnostnega razvoja in socialnega vključevanja s poudarkom na manjšinah. Glavni cilj je vključiti nove beneške, goriške in slovenske generacije v produkcijo visokokakovostnih digitalnih glasbenih vsebin ob podpori gledališča La Fenice in slovenskih glasbenih šol. Inovativnost se kaže v dvojezičnem učnem kompletu, čezmejni glasbeni produkciji, priljubljenih tekmovanjih ter ustvarjalnem in participativnem pristopu. Projekt bo vključeval šole, kuharje in skupnosti ter spodbujal čezmejno sodelovanje in družbeno-kulturne inovacije.

SFP - Stories for passengers

"Stories for passengers " je inovativen projekt, ki potnikom med potovanjem v Novo Gorico in Gorico prek aplikacije za pametne telefone ponuja zvočne pripovedi. Cilj je zagotoviti zanimivo pripoved o območju in tako obiskovalcem približati duh pobude GO2025. Projekt zajema različne poti in sredstva javnega prevoza ter ustvarja presenetljivo izkušnjo med resničnim in nadrealnim. Za 21 poti bodo razvite zvočne skladbe, specifične za posamezno lokacijo, vključno s poudarki na mestih Gorica in Nova Gorica. Projekt se bo razvijal tri leta z dvema delovnima sklopoma: razvojem aplikacije in promocijo. Vsako skladbo ustvari skupina umetnikov, ki vključuje raziskave o prostorski reprodukciji zvoka. Aplikacija bo uporabljala geolokacijo za sprožitev zvočne vsebine glede na lokacijo potnika. Končni cilj je raziskati nove oblike uživanja čezmejne kulturne dediščine in spodbujati digitalne storitve z visoko dodano vrednostjo.

 

ZAFA25 - Il cielo oltre i confini

Projekt vključuje gradnjo radijskega teleskopa na slovenski strani in adaptacijo obstoječega planetarija na italijanski strani. Prispevala bosta k znanstvenemu raziskovanju, univerzitetnemu izobraževanju in širjenju radioastronomije v šolah. Poleg tega bo nadgradnja planetarija postavila astronomsko društvo kot lastnika največjega v regiji. Cilj projekta je okrepiti sodelovanje med institucijami z izmenjavo znanja in izkušenj, povezovanjem kultur in promocijo astronomije v javnosti.

GO! Pasta - costruire ponti interculturali ed economici attraverso la pasta ripiena

GO! Pasta obravnava izzive gastronomske dediščine Zgornje Furlanije in Goriške, pri čemer se osredotoča na tradicionalne polnjene testenine, kot so cjarsoni, idrijski žlikrofi, bovški krafi in kobariški štruklji. Projekt spodbuja izmenjavo med lokalnimi skupnostmi, povečuje prepoznavnost polnjenih testenin in spodbuja mednarodno sodelovanje. Z dejavnostmi, kot so kartiranje, dogodki in mobilna prikolica s hrano, je projekt GO! Pasta povezuje obe regiji ter vključuje proizvajalce, gostince, kuharske šole, javne organe in potrošnike. Cilj projekta je ustvariti nove prepoznavne jedi za GO! 2025, kar bo prispevalo k brezmejni in večkulturni poti Evropske skupnosti.

DeBAGUER&MUŠIČ - Nuove collezioni museali al castello di Dobrovo

Cilj projekta je ustvariti novo čezmejno muzejsko zbirko na gradu Dobrovo v sodelovanju med Pokrajinskimi muzeji Gorice in občino Brda. Zbirka bo obogatena z izborom zbirke grofa de Baguerja, ki so jo doslej hranili Pokrajinski muzeji, ter bo predstavljala zgodovino in kulturo čezmejnega območja. Prenova razstavnih prostorov, digitalizacija kulturne dediščine ter organizacija čezmejnih dogodkov in simpozijev bodo prispevali k spodbujanju trajnostnega turizma in ozaveščanju. Projekt ima ključno vlogo pri pripravi območja za Evropsko prestolnico kulture 2025.

SINGERS' CORNERS - Festival dislocato di canti corali all'aperto sul territorio transfrontaliero della Goriška

Projekt SINGERS' CORNERS širi Glasbene večere na Taboru in prinaša kakovostne pevske dogodke na pet novih čezmejnih lokacij v Goriški regiji. Cilj projekta je ohranjanje kulturne dediščine z zborovskim petjem, spodbujanje trajnostnega turizma in krepitev socialne kohezije. Inovativni festival se bo selil med vključenimi kraji ter v edinstveno kulturno doživetje vključil pevske skupine in gledalce. Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena za uspeh projekta, ki bo povezan s projektom CEC GO! 2025 in bo prispeval k trajnostnemu čezmejnemu gospodarskemu in turističnemu razvoju.

ZRCALA - Specchi di confine | Zrcala meje

"Specchi di confine | Zrcala meje" je festival, ki raziskuje identiteto mest Nova Gorica in Gorica skozi jazz glasbo, poezijo in druge oblike umetnosti. Projekt osvetljuje pojem meje ter združuje lokalne kantavtorje, pesnike in glasbenike v nenavadnih nastopih na zgodovinskih krajih in edinstvenih pokrajinah. Namen festivala, ki je razdeljen na prireditve na prostem spomladi in na lokacije, kot so vinske kleti in zgodovinske rezidence jeseni, je pritegniti občinstvo k praznovanju čezmejne kulture, vključno s prehranskim in vinskim sektorjem v tem območju.

TPE - The Passenger Experience

Cilj projekta je na novo opredeliti prostor letališča Ronchi dei Legionari in ga spremeniti v preddverje večkulturne izkušnje kulturne prestolnice GO25. To vključuje preoblikovanje letališča v prostor kulturnih doživetij, povezovanje z okoliško skupnostjo s kolesarskimi dejavnostmi in organizacijo dogodkov na železniških postajah. Cilj je razviti nove modele turizma z uporabo obstoječih virov na ustvarjalen in inovativen način, vključiti državljane v oblikovanje turistične izkušnje ter spodbujati zaposljivost mladih z usposabljanjem in izobraževanjem.

KISS & GO! - Baci bilingui / Dvojezični poljubi

Namen projekta KISS & GO! je izboljšati pasivno dvojezičnost prebivalcev ob italijansko-slovenski meji s čezmejnimi dogodki v nakupovalnih središčih. Z inovativnim pristopom, ki temelji na informacijskih tehnologijah in neposrednih interakcijah, bodo partnerji uvedli aplikacijo za neformalno odkrivanje jezika soseda. Rezultati vključujejo interaktivno multimedijsko instalacijo, aplikacijo za učenje jezika na podlagi igre, mini slovarček pogostih narečnih izrazov in promocijsko kampanjo z vizualnimi pripomočki za spodbujanje dvojezičnosti. Cilj je povečati zanimanje za učenje manjšinskih jezikov in izboljšati dojemanje rabe jezikov na čezmejnem območju.

 

LJUBKINA POT - PERCORSO LETTERARIO TRANSFRONTALIERO TRA POESIA E UGUAGLIANZA / ČEZMEJNA LITERARNA POT MED POEZIJO IN ENAKOPRAVNOSTJO

Projekt "Ljubkina pot" spodbuja trajnostni turizem in krepi literaturo marginaliziranih pisateljic. Z inovativnim pristopom, ki združuje kulturo, "neinvazivni" turizem in tehnologijo, pot ponuja dostopno kulturno pot, specializirane vodnike in licence za čezmejne vodene oglede. Z vključevanjem učiteljev, mladih, starejših in slovenske manjšine projekt spodbuja enakopravnost in poznavanje pisateljic. Zaradi uporabe tehnologije je pot dostopna tudi invalidom, cilj pa je okrepiti zmogljivosti na področju turizma, izobraževanja in umetniškega ustvarjanja s poudarkom na ženskah. Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena za uspeh projekta.

ENO(SATIRA) - SPIRITO DI VINO Enoturismo sostenibile: il vino, la satira, la terra / DUH VINA Trajnostni enoturizem: vino, satira, zemlja

Namen projekta Spirito di Vino je spodbujati vinsko kulturo in krepiti trajnostni turizem na čezmejnem območju. S satiričnim tekmovanjem Spirito di Vino spodbuja vinsko kulturo na vseh področjih. Projekt ENO(SATIRA) se osredotoča na usposabljanje vinogradnikov na področju trajnostnega vinogradništva, ponuja tečaje in vključuje mednarodne strokovnjake. V vinskih kleteh in simbolnih krajih bodo nastale mikrogalerije, ki bodo postale prostori "Duha vina" s satiričnimi prireditvami in festivali. Cilj pobude je obogatiti vinski turizem z vključevanjem pridelovalcev in umetnikov v promocijo vinske kulture z nepozabnimi doživetji.

Povezani dogodki

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih