Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Projekt CB PUMP

B Solution

 

EGTC GO Cross-border Public Urban Mobility Plan

 

V okviru projekta bo izvedena študija o odpravljanju pravnih in administrativnih ovir na področju mestnega javnega prevoza, pri čemer bodo zasnovane rešitve za vzpostavitev čezmejnega sistema javnega prevoza.

30. julij 2018.
Namen novega pilotnega projekta EZTS GO z imenom CB PUMP, kar je kratica za Cross-Border Public Urban Mobility Plan, je postaviti temelje za vzpostavitev čezmejnega sistema mestnega prevoza. Projekt je bil financiran v okviru pobude B-Solutions Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske komisije v sodelovanju z Združenjem evropskih obmejnih regij (AEBR). B-Solutions je pilotna pobuda, katere namen je spodbujanje konkretnih rešitev, ki se lahko uporabijo po vsej Evropi, da se odpravijo največje pravne in administrativne ovire, ki otežujejo integracijo ob notranjih mejah Unije. EZTS GO je sodeloval na razpisu B-Solutions s predlogom temeljite študije obstoječih ovir na področju mestnega javnega prevoza, pri čemer bi poiskali možne rešitve, ki bi spodbudile vzpostavitev čezmejnega sistema javnega prevoza. Za projekt CB PUMP je predviden proračun v višini 20.000 evrov, trajal bo 15 mesecev (od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2019), financiran pa je bil še z 9 drugimi predlogi izmed skupno 30.

OBSTOJEČE OVIRE NA OBMOČJU EZTS GO.
Med ovirami, ki otežujejo vzpostavitev enotnega sistema, so različni tarifni sistemi (v Gorici je mestni javni prevoz plačljiv, medtem ko je v Novi Gorici, Šempetru in Vrtojbi brezplačen), pomanjkanje ustreznih informacij in oznak v obeh jezikih, predvsem pa omejitve iz Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. V členih 8(4)(e) in 15(c) so namreč določene omejitve v zvezi z vstopanjem in izstopanjem potnikov na čezmejnih območjih.

KAJ JE PREDVIDENO V OKVIRU PROJEKTA CB PUMP?
Čeprav obstajajo določbe nacionalne in deželne zakonodaje tako na italijanski kot slovenski strani (glej Uredbo italijanskega Ministrstva za infrastrukturo št. 2606/2008, Deželni zakon FJK št. 23/2007 in Zakon o prevozih v cestnem prometu, Uradni list št. 39/2013), ki predstavljajo glavno pravno podlago za iskanje skupne rešitve, EZTS GO predlaga vrsto praktičnih ukrepov, ki bi olajšali vzpostavitev omrežja, prilagojenega potrebam čezmejnega območja in njegovim posebnostim.
Najprej se bodo začela pogajanja med Deželo FJK in Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije, da se natančno določijo meje geografskega območja, za katero ne veljajo več določbe členov 8(4)(e) in 15(c) Uredbe (ES) št. 1073/2009, uporablja pa se člen 25 te uredbe (»Države članice lahko sklenejo dvostranske in večstranske sporazume o nadaljnji liberalizaciji prevozov, za katere velja ta uredba, zlasti glede sistema dovoljenj in poenostavitve ali odprave kontrolnih dokumentov, zlasti v obmejnih regijah.«).
Nato bo treba ustanoviti lokalni strokovni odbor, ki bi ga sestavljali: oba trenutna prevoznika (APT in NOMAGO, bivši AVRIGO), EZTS GO kot koordinator in Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) kot nepogrešljiv partner za tehnično podporo pri vzpostavljanju omrežja, ki je v skladu z evropskimi standardi na področju trajnostne mobilnosti in obnovljivih virov energije.
Nazadnje se bo izvedla temeljita študija o mobilnostnih tokovih in potrebah prebivalcev čezmejnega območja, da se pridobijo informacije, ki bodo koristne pri snovanju bodočih storitev, pri čemer se bodo zadovoljile potrebe prebivalstva in upoštevalo načelo stroškov in koristi.
V projektu sodeluje tudi Organ upravljanja programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 kot pridruženi partner.

Povezane novice

  • 31.01.2019

    Projekt CB PUMP se predstavi v Bruslju

    Projekt CB PUMP, ki ga izvaja EZTS GO, bo 31. januarja predstavljen v Bruslju skupaj z drugimi projekti, ki se financirajo iz pobude B-Solutions. V okviru projekta Cross-Border Public Urban ...

    Preberi članek