Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Projekti CTN

Splošni cilj EZTS GO je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih regionalnega razvoja opredeljenega območja z namenom krepitve gospodarske ter socialne kohezije med članicam in na območju treh občin. EZTS GO je inovativen instrument za nadaljevanje razvojne poti čezmejnega teritorialnega sodelovanja za doseganje strateških ciljev treh občin.

Ustanovljen je bil z namenom opredeljevanja in naslavljanja skupnih izzivov za krepite v potencialov čezmejnega območja. Na podlagi participativnega modela, v katerega so se vključili prebivalci območja in strokovnjaki s področja prometa, energetike, zdravstva, kulture in izobraževanja, urbanizma in športa, je bil izdelan strateški načrt EZT
S GO, ki sloni na treh stebrih:
1. Promocija čezmejne turistične dediščine in naravnih virov; 2. Povezovanje zdravstvenih storitev;
3. Železniško vozlišče Gorica - Nova Gorica - Šempeter-Vrtojba.

 

CELOSTNA TERITORIALNA NALOŽBA - CTN

Celostna teritorialna naložba je instrument teritorialnega razvoja, ki omogoča izvajanje celovite strategije na širšem območju s črpanjem sredstev iz najmanj dveh različnih prednostnih nalog ali programov sodelovanja. Namen Celostne teritorialne naložbe je uresničevanje dolgoročne strategije za uspešno spopadanje z družbenimi in ekonomskimi izzivi na opredeljenem zemljepisnem območju.

Leta 2014 so predstavniki EZTS GO delovni skupini Programa Interreg V Slovenija - Italija 2014 - 2020 predlagali, da bi združili oba instrumenta, to sta EZTS in CTN, in tako zagotovili dodano vrednost Programu. Povezovanje obeh instrumentov omogoča uresničevanje strategij na podlagi konkretnih aktivnosti, ki presegajo administrativne meje. Decembra 2015 je Evropska komisija potrdila specifično Celostno ter itorialno naložbo (CTN) za razvoj čezmejnega območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba z dodelitvijo sredstev v višini 10.000.000 evrov (85 % kritih s strani ESRR, 15 % pa z nacionalnim sofinanciranjem) in določila, da bo EZTS GO odgovoren posredniški organ (PO) za izvajanje CTN na območju treh občin. EZTS GO lahko izvaja svoje pristojnosti na območju obeh držav članic za uresničevanje skupnih projektov.


MODEL EDINEGA UPRAVIČENCA (SOLE BENEFICIARY)

EZTS GO bo izvajal skupno strategijo kot »edini upravičenec« z namenom krepitve inovativnega koncepta teritorialnega sodelovanja, ki predstavlja najbolj napredno obliko čezmejnega sodelovanja. To je prvi tovrsten primer izvajanja čezmejne strategije s strani edinega upravičenca v Evropi, pri čemer bo EZTS GO, ki je edina organizacija s teritorialnimi pristojnostmi na čezmejnem območju, ustanovljena s strani treh občinskih uprav, spodbujal teritorialni dialog, koordiniral vključene organe izvajanja z obeh strani meje (slovenske in italijanske), krepil upravljanje na več ravneh, spodbujal partnerstvo s slovenskimi in italijanskimi deležniki teritorialnega razvoja, kot so na primer podjetniški sektor, lokalne skupnosti in javne institucije ter na enem mestu zagotavljal informacije o projektnih aktivnostih za širšo javnost.

Povezane novice

 • 30.01.2019

  3. srečanje posebne skupine za ETS in mainstreaming - MED Programme. 30-31 Jan 2019.

  Preberi članek
 • 05.12.2018

  Evropsko teritorialno sodelovanje: izzivi in izkušnje, dogodek PiNA 5.12.2018

  Kulturno izobraževalno društvo PiNA v okviru Informacijske točke Europe Direct Koper-Capodistria in projekta Govoriš kohezijsko?, v sredo, 5. decembra 2018, ob 9.15, vabi v Zeleno dvorano Območne obrtno-podjetniške zbornice ...

  Preberi članek
 • 28.11.2018

  Cooperating for investment, investing in cooperation, Interact Event 28/11/2018

  The possible link among the goals of Cohesion Policy and related instruments or policy frameworks is one of the most challenging tasks for programmes co-funded by European Structural and Investment ...

  Preberi članek
 • 16.11.2018

  V Bruslju smo predstavili smo vpliv čezmejnih investicij v okviru projekta Isonzo/Soča e Salute/Zdravstvo.

  Direktorica EZTS GO Sandra Sodini je 16. novembra predstavila izzive pri čezmejnem sodelovanju na letni konferenci instituta ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility). Ob isti priložnosti ...

  Preberi članek
 • 01.10.2018

  Gorica je najbolj odprta meja Unije - Più Europei Magazine

  Preberi članek
 • 01.06.2018

  EZTS GO dobra praksa tudi v letu 2018

  Preberi članek
 • 09.10.2017

  Čezmejno srečanje svetnikov občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in občine Šempeter-Vrtojba

  Ponedeljek, 9. oktobra 2017 Dnevni red: Pozdravni nagovoriMatej Arčon, župan Mestne občine Nova GoricaRodolfo Ziberna, župan Občine GoricaMilan Turk, župan Občine Šempeter-VrtojbaRobert Golob, predsednik EZTS GO ...

  Preberi članek
 • 05.05.2017

  Podpis pogodbe o sofinanciranju CTN projektov

  Potem ko je februarja letos Nadzorni odbor za spremljanje Programa Interreg V-A Italija-Slovenija soglasno odobril dva projekta EZTS GO »Isonzo - Soča« in »Salute - Zdravstvo«, je EZTS GO z organom upravljanja ...

  Preberi članek
 • 22.02.2017

  Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Odobritev CTN projektov EZTS GO.

    Na seji 22. februarja 2017 je odbor za spremljanje Programa za teritorialno sodelovanje Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020 odobril predloge projektov CTN EZTS, ISONZO-SOČA in SALUTE-ZDRAVSTVO, ki jih je predstavil EZTS ...

  Preberi članek
 • 31.12.2016 - 02.05.2017

  Pripravljalna dela za Celostne Teritorialne Naložbe (2015-2017)

  Z odobritvijo Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 dne 15. decembra 2015 smo v letu 2016 končno lahko ustanovili Urad posredniškega organa ter začeli pogajanja z Organom upravljanja in Organom ...

  Preberi članek
 • 30.09.2014

  Slavnostna seja EZTS GO in predstavitev financiranih projektov

    EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje za čezmejno povezovanje Nove Gorice, Šempetra-Vrtojbe in Gorice, je s strani partnerskega programa za čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija dobilo odobrenih 10 milijonov evrov ...

  Preberi članek
 • 05.09.2014

  Task Force for the Cross-border Cooperation Programme Italy – Slovenia 2014-2020

  INTERREG V ITALY-SLOVENIA 2014-2020 Task Force for the Cross-border Cooperation Programme Italy – Slovenia 2014-20209th Task Force meeting Gorizia/Gorica, September 5th, 2014c/o GECT GO - Trgovski dom  

  Preberi članek
 • 06.12.2013

  Obisk predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v petek, 6. decembra 2013, obiskal Gorico, kjer se je v prenovljenem Trgovskem domu na korzu Verdi udeležil slovesne seje EZTS GO. Namen obiska ...

  Preberi članek

Povezani dogodki