Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Strateški načrti

banner1

EZTS GO in novo programsko obdobje 2014-2020

Programsko obdobje 2014-2020 dodeljuje EZTS-ju osrednjo vlogo tako z vidika strateškega razvoja kot tudi z vidika izvajanja programov in pridobivanja sredstev. Eden od ciljev EZTS-ja je zagotoviti pravno orodje za lažje upravljanje s sredstvi in čezmejnimi projekti.

EZTS – GO že od samega začetka želi vzpostaviti »projektni laboratorij«, znotraj katerega bi si predstavniki treh občin lahko izmenjevali stališča in oblikovali ustrezne rešitve za reševanje skupnih čezmejnih vprašanj.

Zato si stalni odbori EZTS-ja prizadevajo, da bi ustvarili »čezmejni razvojni načrt« na lokalni ravni, ki bo zajemal analizo izzivov, priložnosti in skupnih pobud na območju EZTS-ja. Lokalni razvojni načrt predstavlja prvi korak na poti skupnega načrtovanja, in bo uresničljiv s pomočjo sredstev novega evropskega finančnega okvira, kamor sodijo na primer »Celovite teritorialne naložbe«.

Ta novi instrument omogoča realno povezovanje in združevanje različnih evropskih skladov, ki so namenjeni temu prostoru, tako na italijanski kot na slovenski strani, in zagotavlja večji vpliv ter bolj učinkovito koriščenje virov.

Odbori EZTS-ja si v luči bodočega programskega obdobja 2014–2020 prizadevajo, da bi zagotovili sredstva za čezmejno območje Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe za uresničevanje skupnih projektov v korist prebivalcev z obeh strani meje.


Dokument povzetka ciljev, ukrepov in projektnih predlogov za prihodnje programsko obdobje ter oblikovanje strateškega načrta, ki ga je skupščina odobrila dne 11. 11. 2013

 

Dne 17. septembra 2014 je delovna skupina (Task Force) Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija dodala CTN v Operativni program Slovenija-Italija 2014-2020 ter tako omogočila izvedbo dveh od treh predstavljenih pilotnih projektov, ki naj bi se financirali prek EZTS GO: Projekt za "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" z dodeljenimi sredstvi v višini 10 milijonov evrov.

S sklepom Skupščine z dne 10. 11. 2014 - Potrditev Poročila o finančnem načrtu za leto 2015 se je odobreni organizacijski model predlagal trem občinam, ki so potrdile strateški načrt EZTS GO.

V letu 2015 se bo organizacijska struktura EZTS GO utrdila in postala vedno bolj samostojna ter bo lahko nudila podporo pri vodenju mini programa za somestje treh mest prek celostnih teritorialnih naložb (CTN), kakor je določeno v Operativnem programu Slovenija-Italija 2014 - 2020.

Za pravilno vodenje in okrepitev delovanja združenja so bile ustanovljene posebne čezmejne delovne skupine (task force), ki bodo skrbele za vzpostavitev oziroma vodenje dveh pilotnih dejavnosti.

Za posebno skupino za pilotno dejavnost "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" se imenuje osebje iz tehničnih služb Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica in Občine Šempeter-Vrojba. Predstavniki bodo skrbeli za koordinacijo med vodstvom EZTS GO in posameznimi občinami pri izbiri strokovnega kadra ter morebitno vključevanje strokovnih kadrov iz občinskih uprav, ki bodo pripravili projekte za izvedbo, podrobne projekte in ostale z zakonom predpisane dokumente.

Za posebne skupine za pilotni projekt "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" se imenuje osebe, in sicer iz Zdravstvenega podjetja Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", iz Splošne bolnišnice Franca Derganca in iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo skrbelo za vzpostavitev in vodenje čezmejnih dejavnosti pilotnega projekta v dogovoru z upravo EZTS GO in ostalimi pristojnimi organi in deležniki.

Tako posebne skupine za projekt "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" kot tudi posebna skupina za projekt "Čezmejni naravni park Isonzo Soča" bodo tesno sodelovale z odbori, ki jih pilotni dejavnosti zadevata. Odbor za urbanizem bo skrbel za koordinacijo dejavnosti z odborom za šport in odborom za kulturo glede pilotne dejavnosti "Čezmejni naravni park Isonzo Soča", medtem ko bo odbor za zdravstvo skrbel za koordinacijo dejavnosti z odborom za urbanizem glede pilotne dejavnosti "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev".
S tako oblikovanim predlogom je zagotovljena zadostna prožnost pri vodenju dveh pilotnih projektov, pri čemer se daje več odgovornosti odborom in se okrepi komunikacija in skupno vodenje projektov med EZTS GO in občinami ter EZTS GO in zdravstvenimi organizacijami.

Na seji dne 5. 8. 2015 je skupščina odobrila predloga pilotnih projektov "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča".

Program sodelovanja (PS) INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 je sprejela Evropska komisija s Sklepom C(2015)9285 z dne 15. 12. 2015. V PS je določena celostna teritorialna naložba (CTN) za razvoj čezmejnega območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba s sredstvi v višini 10.000.000 evrov (85 % kritih s strani ESRR, 15 % pa z nacionalnim italijanskim sofinanciranjem) in je EZTS GO odgovoren posredniški organ (PO) za izvajanje CTN.

 

Dne 17. septembra 2014 je delovna skupina (Task Force) Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija dodala CTN v Operativni program Slovenija-Italija 2014-2020 ter tako omogočila izvedbo dveh od treh predstavljenih pilotnih projektov, ki naj bi se financirali prek EZTS GO: Projekt za "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" z dodeljenimi sredstvi v višini 10 milijonov evrov.

S sklepom Skupščine z dne 10. 11. 2014 - Potrditev Poročila o finančnem načrtu za leto 2015 se je odobreni organizacijski model predlagal trem občinam, ki so potrdile strateški načrt EZTS GO.

V letu 2015 se bo organizacijska struktura EZTS GO utrdila in postala vedno bolj samostojna ter bo lahko nudila podporo pri vodenju mini programa za somestje treh mest prek celostnih teritorialnih naložb (CTN), kakor je določeno v Operativnem programu Slovenija-Italija 2014 - 2020.

Za pravilno vodenje in okrepitev delovanja združenja so bile ustanovljene posebne čezmejne delovne skupine (task force), ki bodo skrbele za vzpostavitev oziroma vodenje dveh pilotnih dejavnosti.

Za posebno skupino za pilotno dejavnost  "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" se imenuje osebje iz tehničnih služb Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica in Občine Šempeter-Vrojba. Predstavniki bodo skrbeli za koordinacijo med vodstvom EZTS GO in posameznimi občinami pri izbiri strokovnega kadra ter morebitno vključevanje strokovnih kadrov iz občinskih uprav, ki bodo pripravili projekte za izvedbo, podrobne projekte in ostale z zakonom predpisane dokumente.

Za posebne skupine za pilotni projekt "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" se imenuje osebe, in sicer iz Zdravstvenega podjetja Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", iz Splošne bolnišnice Franca Derganca in iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo skrbelo za vzpostavitev in vodenje čezmejnih dejavnosti pilotnega projekta v dogovoru z upravo EZTS GO in ostalimi pristojnimi organi in deležniki. 

Tako posebne skupine za projekt "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" kot tudi posebna skupina za projekt "Čezmejni naravni park Isonzo Soča" bodo tesno sodelovale z odbori, ki jih pilotni dejavnosti zadevata. Odbor za urbanizem bo skrbel za koordinacijo dejavnosti z odborom za šport in odborom za kulturo glede pilotne dejavnosti "Čezmejni naravni park Isonzo Soča", medtem ko bo odbor za zdravstvo skrbel za koordinacijo dejavnosti z odborom za urbanizem glede pilotne dejavnosti "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev".
S tako oblikovanim predlogom je zagotovljena zadostna prožnost pri vodenju dveh pilotnih projektov, pri čemer se daje več odgovornosti odborom in se okrepi komunikacija in skupno vodenje projektov med EZTS GO in občinami ter EZTS GO in zdravstvenimi organizacijami.

Na seji dne 5. 8. 2015 je skupščina odobrila predloga pilotnih projektov "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča".

Program sodelovanja (PS) INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 je sprejela Evropska komisija s Sklepom C(2015)9285 z dne 15. 12. 2015. V PS je določena celostna teritorialna naložba (CTN) za razvoj čezmejnega območja občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba s sredstvi v višini 10.000.000 evrov (85 % kritih s strani ESRR, 15 % pa z nacionalnim italijanskim sofinanciranjem) in je EZTS GO odgovoren posredniški organ (PO) za izvajanje CTN.

 

 

Povezane novice

 • 19.04.2019

  Matej Arčon je nov predsednik EZTS GO

  Novega predsednika je imenovala Skupščina na 29. seji dne 19. aprila 2019. Na dnevnen redu:1. potrditev zapisnika z dne 19. 12. 2018;2. imenovanje predsednika skupščine EZTS GO;3 ...

  Preberi članek
 • 23.11.2018

  Posvet o kulturi in prihodnosti Evrope, 23. 11. 2018

    EZTS je dragoceno orodje tudi za skupno kandidaturo Nove Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025. Direktorica EZTS GO, Sandra Sodini, se je v svojem prispevku na posvetu Kultura ...

  Preberi članek
 • 11.10.2017

  European Week of Regions and Cities workshop “Here’s Europe: Advanced cross-border governance in three twin cities"

  Model upravljanja treh občin EZTS GO v središču delavnice "Here's Europe: Advanced cross-border governance in three twin cities: Frankfurt (Oder)-Słubice (DE/PL), Tornio-Haparanda (FIN/S), Gorizia-Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba ...

  Preberi članek
 • 27.07.2017

  Železniška povezava Slovenija-Italija: pismo evropsi komisarki Bulc

  Operativna iniciativa za Bohinjsko progo (OIBP) in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS-GO sta v teh dneh pripravila dopis evropski komisarki za promet Violeti Bulc v zvezi s problematiko neustreznih ...

  Preberi članek
 • 03.03.2016

  EZTS GO gost na Transportno-logistični konferenci 2016 (Bruselj, 3. 3. 2016)

  Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje je v četrtek, 3. marca 2016 v Bruslju organiziralo transportno-logistično konferenco na visoki ravni. Celodnevni dogodek je potekal v prostorih Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri ...

  Preberi članek
 • 23.01.2016

  Železniško vozlišče med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom-Vrtojbo: kaj sledi?

  Preberi članek
 • 12.11.2015

  EZTS GO gost na seminarju "The participation of the EGTCs in programmes of European Territorial Cooperation" (Bruselj, 12.11.2015)

    Seminar The participation of the EGTCsin programmes of European Territorial Cooperation    Brussels, 12 November 2015, 14:30-18:00European Committee of the RegionsRoom JDE 52 – Map: https://goo ...

  Preberi članek
 • 10.11.2015

  Železniško vozlišče med Gorico, Novo Gorico in Šempetrom-Vrtojbo med 15 najpomembnejšimi evropskimi manjkajočimi povezavami.

  Prometni Odbor Evropskega parlamenta je izvedel študijo glede regionalnih železniških povezav, ki kaže, da v EU še vedno manjkajo velike železniške povezave na 27 mejah med državami članicami.Namen projekta ...

  Preberi članek
 • 14.04.2015

  EZTS GO gost na seminarju INTERACT: Interreg and European groupings on territorial cooperation (Madrid, 14. 4. 2015)

  INTERACT organises a special seminar for EGTCs in April to introduce them to the Interreg world and also to promote their participation in programmes and projects. The Interreg programme's ...

  Preberi članek
 • 23.01.2015

  TRANSPORT IN LOGISTIKA NA MEJI Težave, priložnosti, predlogi, pobude

  Srečanje prevoznikov in logistov z obeh strani meje Petek, 23. januarja 2015, ob 14.30Konferenčna dvorana Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova GoricaUlica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica Padec evropskih ...

  Preberi članek
 • 11.11.2014

  Urbanpromo: EZTS GO gost na La Triennale di Milano (11.-14.11.2014)

  GORIZIA, NOVA GORICA IN ŠEMPETER – VRTOJBA: INTEGRIRANE POLITIKE ZA ČEZMEJNO OBMOČJE BREZ MEJA. Inovativni projekti za urbano regeneracijo.Izkušnje revitalizacije in usmeritve proti letu 2020 PETEK, 14. novembraod 9 ...

  Preberi članek
 • 09.07.2014

  Delavnica MEJA BREZ MEJA

  DelavnicaMEJA BREZ MEJAStrateško urbanistično načrtovanje čezmejnega prostoraGorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe Razstava3X3X1: lokalizirane utopije - ODPRTA DO 3. AVGUSTA Sreda, 9. julij 2014, ob 10. uriDvorana ...

  Preberi članek
 • 27.05.2014

  EZTS GO pilotni primer čezmejnega sodelovanja

  Na zasedanju koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko, ki se je odvijal 27. maja t.l., sta vladi Republike Slovenije in Republike Italije opredelili EZTS GO kot ...

  Preberi članek
 • 19.11.2013

  Seminar v organizaciji CoR-AEBR: The participation of the citizens from border regions in the Operational Programmes – The case of the EGTC

  19. novembra 2013 je bil EZTS GO gost v Bruslju na seminarju, ki sta ga organizirala CoR (Committee of the Regions) in AEBR (Association of European Border Regions):    The participation ...

  Preberi članek
 • 08.10.2013

  EZTS GO na dogodku OPEN DAYS 2013

    Predstavitev EZTS GO je doživela velik uspeh na dogodku Open Days 2013. Prireditve, ki jo vsako leto prirejata Odbor regij in Evropska komisija, se je udeležilo več tisoč predstavnikov mest ...

  Preberi članek
 • 23.11.2012

  Open days 2012 (Dnevi odprtih vrat 2012) - »Evropski teden mest in regij«

  Predstavitev EZTS GO “Tvoj glas v EZTS” V petek, 23. novembra 2012, ob 11. uriv Konferenčnem centru v Gorici, Italija (Ulica Alviano 18) V okviru mednarodnega dogodka OPEN DAYS ...

  Preberi članek