Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Predstavitev projekta Salute-Zdravstvo: Duševno zdravje

02.11.2020
mental health cover

Obravnava mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna ter socialna reintegracija na osnovi najnaprednejših evropskih modelov. 

V sklopu projekta je bila oblikovana čezmejna skupina za pripravo skupnih smernic za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v starosti med 18 in 35 let. V smernicah so določeni načini ukrepanja v kriznih primerih in metodologije za delovno in socialno reintegracijo mladih s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapevtsko-rehabilitacijskih projektov, ki predvidevajo vključevanje socialnih delavcev, splošnih zdravnikov, izobraževalnih in socialnih ustanov, nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev glede na potrebe. 

V prvi fazi izvedbe projekta je bila pripravljena analiza sistemov obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji in v Italiji. Potrebno je bilo razumeti predvsem, če in kako je možno oblikovati skupne storitve za obravnavo slovenskih in italijanskih pacientov. V analizi so bile opredeljene prednosti in pomanjkljivosti obeh načinov obravnave, na osnovi katerih je čezmejna skupina pripravila skupen model, s katerim se lahko izboljšata kakovost in dostopnost čezmejnih storitev za duševno zdravje. 

V letu 2018 sta bila organizirana dva študijska obiska, in sicer v Psihiatrični bolnišnici Idrija in Centru za duševno zdravje v Gorici, ki so se ju udeležili člani čezmejne skupine, ter se na ta način še pobližje spoznali z različnima sistemoma, kar je omogočilo, da so skupaj lahko izbrali najboljše prakse obeh sfer v skupnem čezmejnem sporazumu »smernice za operativno izvajanje skupnih storitev na področju duševnega zdravja«, ki je bil podpisan decembra 2018.  

Na podlagi čezmejnega sporazuma o smernicah delovanja in štiri dnevnega usposabljanja delovne skupine v drugi polovici leta 2019 so člani delovne skupine pripravili Čezmejni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov na področju duševnega zdravja, ki je bil podpisan septembra 2020, ter ima funkcijo internega protokol za vodenje kriznih primerov, s pomočjo katerega se bo lahko delovna skupina posluževala geografsko najbližjih območnih sprejemnih služb (CSM – Centri za mentalno zdravje) namesto običajnih praks za aktivno hospitalizacijo v Sloveniji. 

V sklopu senzibilizacije in seznanja s področjem duševnega zdravja smo konec leta 2018 organizirali čezmejno usposabljanje za izvajalce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja (policija, osebje prve pomoči, osebje občin), a se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Na dogodku je bil predstavljen tudi jezikovni priročnik, ki ga je pripravila delovna skupina s ciljem premagovanja jezikovnih in kulturnih razlik v sferi duševnega zdravja. Lahko si ga naložite tukaj.

Pomemben sklop aktivnosti na področju duševnega zdravja zajemajo individualne zdravstvene ovojnice, s katerimi smo pričeli marca 2020. Decembra 2019 je bil podpisan sporazum za izvedbo z zunanjim izvajalcem, ki v italijansko slovenskem partnerstvu, izvaja storitve individualnih zdravstvenih ovojnic, ki vključujejo celosti pristop k pomoči pacienta, v okviru socialne in zaposlitvene rehabilitacije ter bivanja.  Aktivnosti so v polnem teku, trenutno je vključenih 9 slovenskih in 9 italijanskih uporabnikov, na področju socialnega in zaposlitvenega vključevanja. Dva od omenjenih uporabnikov sta vključena tudi na osi bivanje, ki predvideva vselitev uporabnikov v skupno stanovanje in vzpostavitev bivanjske skupnosti. Uporabnika sta bila v stanovanjsko enoto vseljena oktobra 2020. 

V sklopu duševnega zdravja je predvidena tudi infrastrukturna ureditev prostorov namenjenih delu skupne čezmejne skupine. Prostori bodo del centra za duševno zdravje v pritličju Skupnostnega centra v Novi Gorici. Dela potekajo po načrtih in bodo predvidoma končana v letu 2021. Ureditev prostorov je izvedena s skupnim javnim naročilom EZTS GO in Mestne občine Nova Gorica. 

Sorodni projekti

  • 02.11.2020

    Predstavitev projekta Salute-Zdravstvo: Duševno zdravje

    V sklopu projekta je bila oblikovana čezmejna skupina za pripravo skupnih smernic za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v starosti med 18 in 35 let. V smernicah so ...

    Preberi več

Prejmi mesečne e-novičke

Prejmi mesečna obvestila o naših dejavnostih